Jakub Gontarz

mgr inż. Jakub Gontarz
asystent
pokój: 415
telefon: 81 538-4437
e-mail: j.gontarz@pollub.pl

Konsultacje: -

Uwaga! Ważne informacje na temat zajęć projektowych z mechaniki na odległość: zakładka Zdalne nauczanie

Oceny i informacje o przyjętych projektach: wyniki zaliczeń

Materiały dydaktyczne: informacje dla studentów

Warunki zaliczenia przedmiotu: wyniki zaliczeń

Wymagania do projektów: informacje dla studentów

Publikacje naukowe: praca naukowa