Informacje dla studentów

Przykładowe zadania:

Mechanika teoretyczna - projekt I

Mechanika teoretyczna - projekt II

Mechanika budowli I - przemieszczenia, rama

Mechanika budowli I - metoda sił, rama 2D

Mechanika budowli I - metoda sił, rama 3D

Mechanika budowli I - liczenie sił wewnętrznych w ramie 3D

Mechanika budowli I - linia wpływu, belka

Mechanika budowli I - linia wpływu, kratownica

Mechanika budowli II - projekt z dynamiki

Mechanika budowli II - projekt ze stateczności

Kursy:

Obsługa Soldisa - podstawy

Soldis - mechanika budowli I

Soldis - mechanika budowli II

Przykłady Mathcad (pdf) (mcdx) - jak rozwiązać układ równań i miejsca zerowe

Tablice przydatne do projektów:

Tablice kształtowników - ze strony producenta ArcerolMittal

Tablice metody przemieszczeń

Tablice do stateczności

Wymagania do projektów Mechaniki Teoretycznej (Studenci dzienni):

Projekt I:

 • Wynikiem zadań 1 i 2 są wartości reakcji obliczone w zadanych konstrukcjach.
 • Do zadań 1 i 2 należy dołączyć wydruki z programu komputerowego liczącego statykę (np. Soldis), przedstawiające wyniki reakcji.
 • Wynikiem zadania 3 są wartości sił zastępczych w ściągu.
 • Należy dołączyć wydruki z programu, przedstawiające wykresy wszystkich sił wewnętrznych w ściągu.
 • Wynikiem zadania 4 jest rysunek przedstawiający wartości sił normalnych we wszystkich prętach kratownicy.
 • Należy wykonać sprawdzenie metodą Rittera w zaznaczonych prętach kratownicy, wraz z porównaniem wartości sił normalnych obliczonych metodą równoważenia węzłów w tych samych prętach.
 • Należy zamieścić wszystkie obliczenia reakcji i sił wewnętrznych.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt II:

 • Wynikiem zadania z belki i ramy są wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • Należy również wykonać sprawdzenie równowagi w jednym węźle w ramie.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy przekrojów, schematy równowagi węzłów i przekrojów w sprawdzeniach.
 • Należy zamieścić wszystkie obliczenia reakcji i sił wewnętrznych.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Wymagania do projektów Mechaniki Teoretycznej (Studenci zaoczni):

Belka+Rama+Kratownica:

 • Wynikiem zadania z belki i ramy są wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • Należy również wykonać sprawdzenie równowagi w jednym węźle w ramie.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy przekrojów, schematy równowagi węzłów i przekrojów w sprawdzeniach.
 • Wynikiem zadania z kratownicy są wykresy ostateczne sił normalnych.
 • Należy wykonać sprawdzenie metodą Rittera w zaznaczonych prętach kratownicy, wraz z porównaniem wartości sił normalnych obliczonych metodą równoważenia węzłów w tych samych prętach.
 • Należy zamieścić wszystkie obliczenia reakcji i sił wewnętrznych.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.
Wymagania dla projektów Mechaniki Budowli I:

Projekt I:

 • Wynikiem zadania z ramy i kratownicy są wartości zadanych przemieszczeń.
 • Wynik należy zapisać w postaci słownej odpowiedzi (np.: "punkt A przesunie się o x mm w górę").
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. wzory do liczenia przemieszczeń od temperatur).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt II:

 • Wynikiem zadania z ramy płaskiej i ramy przestrzennej są wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • Można wykonać sprawdzenie w węźle.
 • Należy również wykonać sprawdzenie kinematyczne ramy płaskiej dla innego UPMS.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, UPMS, wartości wszystkich delt i niewiadomych sił x.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. układ równań do liczenia x).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt III:

 • Wynikiem zadania z linii wpływu w belce są wykresy linii wpływu dla wszystkich reakcji i sił wewnętrznych w podanych przekrojach α i β z wykorzystaniem belki pośredniej.
 • Następnie należy wykonać obliczenia i narysować obwiednię momentów w przedziale od punku A do B (8-12 przekrojów) dla belki bezpośredniej.
 • Nad liniami wpływu należy narysować belkę, by było wiadomo, który punkt na linii wpływu, to który na belce.
 • Na linii wpływu należy zaznaczyć wszystkie wartości w punktach charakterystycznych.
 • Należy zaznaczyć na wykresach, w których miejscach przyłożone są obciążenia do liczenia wartości max i min.
 • Wynikiem zadania z linii wpływu w kratownicy są wykresy linii wpływu sił normalnych dla zaznaczonych prętów. Następnie należy wyznaczyć ekstremalne wartości tych sił dla zadanego obciążenia.
 • Siły w kratownicy nie mogą wyjechać po za nią, tzn, że maksymalne wartości mogą być ujemne, a minimalne dodatnie.
 • Linie wpływu można wyznaczyć metodą kinematyczną.
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.
Wymagania dla projektów Mechaniki Budowli II:

Projekt I:

 • Wynikiem zadania z metody przemieszczeń są wykresy ostateczne momentów, tnących i normalnych.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, schematy odkształcenia ramy w poszczególnych stanach, UPMP, wartości wszystkich reakcji i niewiadomych przemieszczeń.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. układ równań do liczenia przemieszczeń, obliczenia reakcji R).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt II:

 • Wynikiem zadania z drgań własnych są wartości częstości drgań własnych i formy drgań własnych z podaniem amplitud.
 • Należy wykonać wszystkie sprawdzenia ortogonalności oraz sprawdzenie metodą Dunkerlaya i Reileigha.
 • Wynikiem zadania z drgań wymuszonych są 2 wykresy momentów, tnących i normalnych dynamicznych.
 • Można wykonać sprawdzenie, czy występuje rezonans.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, UPMS, schemat kierunków bezwładności, wartości wszystkich delt i niewiadomych sił x.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. układ równań opisujący ruch).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ, masy na kierunkach bezwładności).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.

Projekt III:

 • Wynikiem zadania ze stateczności jest wartość siły krytycznej.
 • W projekcie mają znaleźć się wszystkie potrzebne schematy i wykresy dla stanów jednostkowych, schematy odkształcenia ramy w poszczególnych stanach, UPMP i wzory wszystkich reakcji.
 • Nie pomijać istotnych wzorów z których liczono wartości w projekcie (np. wzór na siłę krytyczną, wyznacznik z reakcjami, obliczenia reakcji R).
 • Należy podać wszystkie wartości, które były wymagane do obliczeń (np. wartości J, EJ).
 • Należy zawsze podawać jednostki przy wynikach.
 • Wszystkie rysunki i etapy obliczeń należy zatytułować (np. "Przekrój 1-1").
 • Wszystkie siły i długości do których odwołują się obliczenia powinny być zaznaczone na rysunku, którego dotyczą te obliczenia.