Wyniki zaliczeń

Wyniki:

mechanika teoretyczna - stan na 18.05.2020

mechanika budowli - stan na 18.05.2020

Warunki zaliczenia (nie wszystkie są aktualne w trakcie kwarantanny):
 1. W semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.
 2. W semestrze do wykonania są 2 projekty (studenci dzienni pierwszego roku), 3 projekty (studenci drugiego i trzeciego roku), lub 1 projekt w trzech częściach (studenci zaoczni pierwszego roku).
 3. Do każdego projektu jest obrona pisemna. Studenci zaoczni pierwszego roku mają 2 obrony - do drugiej i trzeciej części. Studenci dzienni pierwszego roku mają 3 obrony - pierwsza obrona na drugich zajęciach nie wiąże się z żadnym projektem.
 4. Obronę dotyczącą projektu można pisać tylko, jeżeli odda się ten projekt.
 5. Aby otrzymać temat następnego projektu trzeba oddać poprzedni projekt.
 6. Projekt oddany oznacza projekt kompletny (nie musi być bezbłędny). Jeżeli projekt jest niekompletny, to jest traktowany jako nieoddany i wraca do dokończenia.
 7. Brak oddanego projektu w dniu obrony oznacza ocenę 2 z pierwszego terminu tej obrony.
 8. Projekt przyjęty oznacza projekt zrobiony bezbłędnie.
 9. Projekt musi być oddany pierwszy raz maksymalnie dwa tygodnie od wyznaczonego terminu obrony (2 zjazdy w przypadku studentów zaocznych). Przekroczenie tego czasu wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu.
 10. Poprawiony projekt można oddać w dowolnym terminie, jednak im później zostanie oddany, tym później będzie sprawdzony. Projekt można poprawiać maksymalnie 3 razy.
 11. Do każdego projektu przysługują dwie poprawki obrony, które odbywają się w godzinach konsultacji.
 12. W sesji można dokańczać poprawianie co najwyżej jednego projektu (lub jednej części w przypadku mechaniki teoretycznej dla studiów zaocznych) i dwóch obron. Jeżeli student ma do poprawy więcej, to nie zalicza przedmiotu.
 13. W sesji przysługują 2 dowolne obrony projektów.
 14. Do ostatniego dnia sesji muszą być zaliczone wszystkie obrony i przyjęte wszystkie projekty. Niespełnienie tego warunku wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu.
 15. Zwolnienie lekarskie ważne w dniu obrony usuwa ocenę 2 z tej obrony. Zwolnienie nie przedłuża ostatecznego terminu oddania projektu.
 16. Za kombinowanie (podrabianie tematu projektu, projekt niewykonany samodzielnie, obliczenia nie wynikające jedne z drugich itp.) student dostaje do zrobienia nowy temat.