Zdalne nauczanie

Aktualizacja z dnia 3.07 - proszę pamiętać, że projekty można przesyłać jeszcze do końca tego tygodnia i muszą być zrobione bezbłędnie. Później tych projektów nie przyjmuję.

______________________________________________________

Zajęcia:

Mechanika teoretyczna: Proszę uważnie przeanalizować przykładowe projekty, które są w zakładce "Informacje dla studentów":

 • zajęcia 2 (19.03, 25.03, 26.03) - projekt nr 1 - reakcje w belce i w ramie,
 • zajęcia 3 (02.04, 16.04, 29.04) - projekt nr 1 - siły wewnętrzne w kratownicy,
 • zajęcia 4 (23.04, 30.04, 13.05) - Projekt nr 2 - Obliczenie sił wewnętrznych w belce,
 • zajęcia 5 (7.05, 14.05, 27.05) - Projekt nr 2 - Liczenie momentów ekstremalnych i wyliczenie pierwszych trzech przekrojów w ramie,
 • zajęcia 6 (21.05, 28.05, 10.06) -  Projekt nr 2 - Dokończenie ramy,
 • zajęcia 7 - konsultacje.

Mechanika budowli: Proszę uważnie przeanalizować przykładowe projekty, które są w zakładce "Informacje dla studentów":

 • zajęcia 3 (18.03, 19.03) - przemieszczenia w ramie,
 • zajęcia 4 (25.03, 26.03) - metoda sił, rama 2d - przyjęcie UPMS i momenty w stanach jednostkowych,
 • zajęcia 5 (1.04, 2.04) - metoda sił, rama 2d - obliczenia delt i rozwiązanie układu równań,
 • zajęcia 6 (16.04, 22.04) - metoda sił, rama 2d - obliczenie M,N,T ostatecznych i sprawdzenie kinematyczne,
 • zajęcia 7 (24.04, 29.04) - metoda sił, rama 3d - rysowanie sił wewnętrznych,
 • zajęcia 8 (30.04, 06.05) - metoda sił, rama 3d - liczenie delt, niewiadomych i rysowanie wykresów ostatecznych,
 • zajęcia 9 (7.05, 13.05) - linia wpływu - przykład z belką bezpośrednią,
 • zajęcia 10 (14.05, 20.05) - linia wpływu - drugi przykład i belka pośrednia,
 • zajęcia 11 (21.05, 27.05) - linia wpływu - wartości maksymalne i minimalne, obwiednia momentów,
 • zajęcia 12 (28.05, 3.06) - linia wpływu - kratownica.
 • zajęcia 13 (4.06, 10.06) - konsultacje,
 • zajęcia 14 (17.06, 18.06) - zadania na egzaminie - przemieszczenia w układzie statycznie niewyznaczalnym i stany graniczne,
 • zajęcia 15 - konsultacje.

______________________________________________________

Wymagania:

Mechanika budowli i mechanika teoretyczna:

 1. Należy wysyłać skany projektów (proszę koniecznie zapisać to do pliku .pdf), drogą mailowo na adres j.gontarz@pollub.pl (nie przez EHMS),
 2. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 5MB. Instrukcja drukowania do pdf z kompresją,
 3. Obrazki powinny być wstawione do pliku zgodnie z instrukcją prawidłowego wykonywania skanów,
 4. Temat e-maila z projektem powinien wyglądać następująco Imię_Nazwisko_nazwa przedmiotu_numer projektu,
 5. Tak samo proszę nazywać przesłane pliki .pdf,
 6. Skan powinien mieć stronę tytułową, załączony temat, rozwiązanie zadań (zgodnie z wymaganiami w zakładce "Informacje dla studentów") i wydruki z Soldisa (lub innego programu MES), jako dowód, że projekt jest dobrze policzony,
 7. Poprawiony projekt proszę przesyłać nadal jako kompletny, a nie tylko to, co się poprawiło,
 8. Aby sprawdzić, czy projekt jest zaliczony należy sprawdzić w zakładce "Wyniki zaliczeń",
 9. Można konsultować projekty mailowo, proszę się nie krępować i pytać o wszystko, tytuł e-maila powinien zawierać słowo "konsultacje",
 10. Zaliczenie z projektowania odbywa się na podstawie terminowości oddania projektu, liczby korekt projektu i jego estetykę. W przypadku wątpliwości co do samodzielności wykonania projektu, będę w ramach spotkania on-line odpytywać z zawartości projektu,
 11. Na e-maile odpowiadam od poniedziałku do piątku do godziny 16.00.

______________________________________________________

Terminy:

Mechanika budowli:

 • Do dnia 21.06 muszą być zaliczone co najmniej 2 projekty, więc w sesji można poprawiać najwyżej jeden projekt.
 • Ostateczny termin pierwszego wysłania projektu z linii wpływu mija 18.06, po tym terminie nie przyjmuję tego projektu, co oznacza 2 na koniec semestru.
 • Minął ostateczny termin oddawania projektu I i II.

Mechanika Teoretyczna:

 • Do dnia 21.06 musi być zaliczony co najmniej jeden projekty, więc w sesji można poprawiać najwyżej jeden projekt.
 • Ostateczny termin pierwszego wysłania projektu II z mechaniki teoretycznej mija 18.06, po tym terminie nie przyjmuję tego projektu, co oznacza 2 na koniec semestru.
 • Minął ostateczny termin oddawania projektu I.

_______________________________________________________

Materiały dydaktyczne:

 • W zakładce "Informacje dla studentów" są przykładowe projekty, wymagania do projektów i inne potrzebne rzeczy,
 • Wyjaśnienie zagadnień mechaniki budowli I mają Państwo od Pani prof. Błazik na EHMS,
 • Zachęcam również do przeglądania przykładowych zadań u innych prowadzących,
 • Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji czy wyjaśnień na stronie, proszę informować mnie mailowo. Jesteśmy pierwszy raz w takiej sytuacji i nie wiem, czy obecne materiały będą wystarczające do nauki i zrobienia projektu.