Wyniki i terminy zaliczeń

Mechanika teoretyczna

Poprawa w 3 terminie odbędzie się 04.07.2019 r. o godz. 10 w sali 204.

stan zaliczeń na dzień 25.06.2019 r.-

stan zaliczeń na dzień 20.06.2019 r. -

stan zaliczeń na dzień 12.05.2019 r. -

Na ocenę końcową z przedmiotu, oprócz ocen z kolokwiów, ma wpływ termin oddania projektów i liczba poprawek.