MECHANIKA BUDOWLI - ZAOCZNI

2 EGZAMIN POPRAWKOWY Z MECHANIKI USTALONO NA DZIEŃ 2020.02.29 O GODZ. 13-16 sala 208

  • Stan zaliczeń i obron na dzień 

WYNIKI OBRON

  • Stan zaliczeń i obron na dzień 

Materiały do pobrania

Projekt nr 1 Metoda sił

Projekt nr 2 Metoda przemieszczeń

  • Tablice do metody przemieszczeń tablice
  • Przykład met. przemieszczeń czesc1
  • Przykład met. przemieszczeń czesc2

Projekt nr 3 Drgania własne i wymuszone

Projekt nr 4 Stateczność ram

  • Przykład ze stateczności MathCAD przykład