Mechanika budowli

Projekt nr 1 - wyznaczenie przemieszczeń

 1. Termin oddania projektu nr 1 został ustalony do końca marca.
 2. Proszę wysyłać skany/zdjęcia projektów w formacie .pdf, jako jeden plik. Ponadto, proszę rozsądnie podejść do rozmiaru pliku. Proponuję maksymalny rozmiar pliku 5MB.
 3. Pliki proszę nazywać: Imię_Nazwisko_Grupa_Zadanie1.pdf
 4. Swoje uwagi/zastrzeżenia będę wysyłał drogą e-mailową.
 5. Po uwzględnieniu uwag (poprawie projektu) proszę odsyłać plik o nazwie: Imię_Nazwisko_Grupa_Zadanie1_korekta1.pdf.
  Aż dojdziemy do porozumienia, czyli wersji końcowej – poprawnej.
 6. Proszę dołączyć rysunki z Soldisa (RM-Wina lub innego programu) z zaznaczonymi końcowymi przemieszczeniami/obrotami jako formę sprawdzenia.
 7. Zaliczenie odbędzie się po powrocie do normalnego trybu studiowania.
 8. Projekt ma być zrobiony ręcznie w sposób staranny.
 9. Projekty w wersji końcowej – zaakceptowanej przeze mnie proszę wydrukować i dostarczyć po powrocie do normalnego trybu studiowania.
 10. W ramach zajęć, wstawiłem do pobrania zadania zawierające wyznaczenie uogólnionych przemieszczeń w kratach i w ram.
 11. Projekt ma zawierać:
  • Stronę tytułową.
  • Temat.
  • Rozwiązanie zadania nr 1 wraz ze wszystkimi obliczeniami sił wewnętrznych w stanie P (w innych stanach dopuszczam obliczenia uproszczone). Proszę pamiętać o jednostkach wyników na każdym etapie rozwiązania. Proszę pamiętać o rozrysowaniu "mnożenia" wykresów. Proszę dołączyć sprawdzenie np. z Soldisa wartości końcowych (nie wykresów sił wewnętrznych).
  • Rozwiązanie zadania nr 2 wraz ze wszystkimi obliczeniami sił normalnych w stanie P i w stanach jednostkowych (chyba, że wartości są oczywiste). Można kratownicę rozwiązywać metodą równoważenia węzłów, bądź metodą Rittera, albo łączyć obie metody pamiętając o odpowiednich sprawdzeniach. Proszę pamiętać o jednostkach wyników na każdym etapie rozwiązania. Proszę dołączyć sprawdzenie np. z Soldisa wartości końcowych (nie wartości sił wewnętrznych).

Projekt nr. 2.

 1. Tematy projektów będą dostarczane e-mailowo, osobom, które wysłały skan projektu nr. 1.
 2. Będę wstawiał na stronę zadania (plus dodatkowe materiały), które realizowalibyśmy na kolejnych zajęciach.

Uwaga!!!

Proszę korzystać ze stron innych prowadzących, którzy również zamieszczają przykłady obliczeń, a zwłaszcza z informacji dostarczanych przez prof. E. Błazik-Borową na EHMS.

Co nowego? - 24.03.2020

 1. W materiałach dodane zostały informacje jak przyjmować układ podstawowy metody sił (UPMS) w belkach i w ramach płaskich wraz z przykładowymi wykresami sił wewnętrznych w stanie obciążeń zewnętrznych i w stanach hiperstatycznych
 2. Wielu osobom może sprawić kłopot skanowanie projektu. Możecie Państwo zrobić zdjęcia kolejnych stron wstawić do Worda, uporządkować i zapisać do pliku pdf . Pan mgr. Bartosz Kawecki zamieścił na swojej stronie instrukcje jak konwertować i zmniejszać rozmiar pliku za pomocą PDFCreatora.

Co nowego - 31.03.2020?

W EHMS umieściłem 3 pliki:

 • ms-rama1 - prosta rama 1-krotnie statycznie niewyznaczalna.
 • rm-rama2 - rama zamknięta 2-krotnie statycznie niewyznaczalna
 • rm-rama3 - rama otwarta 2-krotnie statycznie niewyznaczalna.
 • podpora_sprezysta - wyjaśnienie jak uwzględnić podporę sprężystą w rozwiązaniu ramy płaskiej
 • zakres_projektu2 - proponowany schemat rozwiązania projektu nr2.

Co nowego - 07.04.2020?

W EHMS umieściłem 3 pliki:

 • ms-rama3D_1 - rama 3D 1-krotnie statycznie niewyznaczalna, z dokładnym opisem kolejności rozwiązywania i dodatkowymi wyjaśnieniami.
 • ms-rama3D_2 - rama 3D 2-krotnie statycznie niewyznaczalna, z dokładnym opisem kolejności rozwiązywani i dodatkowymi wyjaśnieniami.
 • ms-rama3D_3 - rama 3D 4-krotnie statycznie niewyznaczalna. Zamieściłem tylko wykresy w poszczególnych stanach wraz z rysunkowym opisem jak je wyznaczyć.

Co nowego - 21.04.2020?

W EHMS znalazł się kolejny plik:

 • ms-rama3D_4 - jeszcze jedna rama 3D 3-krotnie statycznie niewyznaczalna. Tym razem jest to rama z blokadami przesuwów (nie wspornikowa jak w poprzednich przykładach).

Co nowego - 28.04.2020?

W EHMS znalazł się kolejny plik:

 • zal_egz_part1.pdf - zestaw przykładowych zadań na zaliczenie i egzamin do poćwiczenia. Część dotyczy tylko materiału na egzamin (np. obliczanie krat statycznie niewyznaczalnych).
 • UWAGA!! Proszę do projektu nr 2 dołączać sprawdzenie w programie. Chodzi o ramę płaska statycznie niewyznaczalną. Należy narysować ramę statycznie niewyznaczalną ze wszystkimi obciążeniami i dołączyć wykresy (wystarczą wykresy momentów zginających). Można wówczas porównać to co obliczono metodą sił z wynikami z programu. Akceptuje różnicę do 5%.

Co nowego? - 05.05.2020

W EHMS wstawiłem 2 pliki:

 • spr_met_sil.pdf – w związku z pytaniami napływającymi e-mailem, opisałem jak przeprowadzić sprawdzenie projektu w programie Soldis/Rm-Win. Opisałem jak oprócz wyników końcowych sprawdzić poszczególne "delty" - czyli przemieszczenia/obroty.
 • zakres_projektu3.pdf – umieściłem zakres projektu nr 3 (dla uspokojenia dodam, że ostatniego). Na razie nie dodaję przykładów, ponieważ nie było jeszcze linii wpływu na wykładzie. Za tydzień wstawię przykłady.

Co nowego? - 12.05.2020

W EHMS wstawiłem 3 pliki:

 • lw-belka1.pdf i lw-belka2.pdf to wyznaczenie linii wpływu w dwóch prostych belkach (z jednym przegubem).
 • lw-belka3 to wyznaczenie linii wpływu w bardziej skomplikowanej belce (z dwoma przegubami) i z obciążeniem pośrednim.

Co nowego - 19.05.2020?

W EHMS wstawiłem 1 plik:

 • lw-belka4_obwiednia.pdf. W pliku pokazałem rozwiązanie analityczne linii wpływu dla belki głównej i konstrukcyjne wyznaczenie linii wpływu dla obciążenia pośredniego. Zestawiłem podstawy metody kinematycznej służącej do rysowania linii wpływu. Opisałem również jak policzyć obwiednię momentów zginających od obciążenia ciągłego.
 • pliki wstawiłem wcześniej, żebyście Państwo mieli czas się z nimi zapoznać przed wtorkowym spotkaniem konsultacyjnym.

Co nowego - 26.05.2020?

W EHMS znalazł się kolejny plik:

 • lw-krata1.pdf. Plik zawiera wyznaczenie linii wpływu reakcji podporowych w kracie oraz linii wpływu sił osiowych w kilku prętach. Część prętów wyznaczono metodą równoważenia węzłów, część metodą Rittera.

Co nowego -2.6.2020?

W EHMS znalazły się dw pliki:

 • lw-krata2.pdf - wyznaczenie l.w. w kratownicy w kształci trapezu, z nie równoległymi pasami górnym i dolnym. Część sił została wyznaczona metodą Rittera, część metodą równoważenia węzłów.
 • lw-krata_PW.pdf - jeszcze jeden przykład, podobny do poprzedniego, ale z nietypowym podparciem. Krata została zrobiona przez dr. Piotra Wielgosa.

Materiały

 • obliczenie przemieszczeń – teoria, ramy, krata – pdf
 • obliczenie przemieszczeń – kratownica1 – pdf
 • obliczenie przemieszczeń – kratownica2 – pdf
 • UPMS belki - pdf
 • UPMS ramy - pdf