Mechanika teoretyczna

Zajęcia zdalne - Informacje !!

 1. Na stronie znajdziecie Państwo zadania, które realizowalibyśmy w trakcie zajęć (plus dodatkowe zadania i materiały).
 2. W przypadku niejasności, pytania proszę kierować do mnie drogą e-mailową.
 3. Kolokwia zaliczeniowe zorganizujemy po powrocie na uczelnię. Terminy uzgodnimy w czasie pierwszego spotkania po powrocie na Wydział.
 4. Zajęcia z dnia 16.03.2020 – dołączono 2 pliki:
  • Reakcje1 – 12 przykładów wyznaczania reakcji w belkach i ramach.
  • Reakcje2 – kolejne 3 przykłady wyznaczania reakcji w belkach i ramach.
 5. Zajęcia z dnia 23.03.2020 – dołączono 4 pliki:
  • kr-wstep - proste kratownice rozwiązane metodą równoważenia węzłów i metodą Rittera
  • kr1 - prosta kratownica rozwiązana metodą równoważenie węzłów
  • kr2 - skomplikowana kratownica, w której wyznaczono kilka sił normalnych w prętach metodą Rittera.
  • kr3 - kratownica rozwiązana metodą równoważenia węzłów i sprawdzona metodą Rittera.
 6. Zajęcia z dnia 30.03.2020 – dołączono 1 plik:
  • 3D - zawiera rozwiązanie układów przestrzennych: zbieżnych (2 zadania) oraz dowolnych (5 zadań).
  • Od dzisiaj pliki są widoczne w EHMS, a nie na stronie.
 7. Zajęcia z dnia 06.04.2020 – dołączono 1 plik:
  • tarcie - zadania dotyczące sposobu uwzględniania tarcia w statyce. Omówiono trzy rodzaje tarcia: tarcie ślizgowe, tarcie liny o krążek oraz opór przy toczeniu.
 8. Zajęcia z dnia 20.04.2020 – dołączono 5 plików dotyczących powtórki zagadnień związanych ze statyką.
  • 01_ukl_zb_2D_zad_dodatkowe.pdf - płaskie układy zbieżne sił.
  • 02_belka_rama_zad_dodatkowe.pdf - wyznaczanie reakcji w belkach i ramach.
  • 03_krata_zad_dodatkowe.pdf - rozwiązywanie kratownic metodą równoważenia węzłów i metodą Rittera.
  • 04_ukl_3D_zad_dodatkowe.pdf - wyznaczanie reakcji w układach przestrzennych.
  • 05_tarcie_zad_dodatkowe.pdf - uwzględnianie tarcia w zagadnieniach statyki.
 9. Zajęcia z dnia 27.04.2020 – dołączono 1 plik:
  • kinematyka1.pdf - opis podstawowych zależności wykorzystywanych w kinematyce punktu materialnego, m.in. równania ruchu, prędkość, przyspieszenie w ruchu prostoliniowym, krzywoliniowym, po okręgu. Ta część ma charakter teoretyczny i ma na celu pokazanie podstawowych zależności. Ponadto, opisany został ruch ciała sztywnego. W ramach ćwiczeń zajmujemy się ruchem płaskim, który został opisany dokładnie - metody wyznaczania prędkości i przyspieszenia w tym ruchu. Dodałem również zadanie ilustrujące to zagadnienie. Więcej zadań za tydzień.
 10. Zasady zaliczenia statyki. Termin został ustalony na 11.05.2020.
  1. O godzinie 10.00 wrzucę do EHMS pakiet plików pdf nazwanych numerami indeksów. Proszę sprawdzić aktualne listy w EHMS – bo tylko dla tych osób przygotowuję zaliczenie.
  2. Będziecie Państwo musieli odszukać swój plik i rozwiązać zadania w nim zawarte.
  3. Zadań będzie 3-4, raczej 4 (materiał obejmuje: układ zbieżny, układ dowolny – reakcje w belce i w ramie, kratownica, układ przestrzenny zbieżny lub dowolny, układ z tarciem).
  4. Po rozwiązaniu zadań najlepiej zeskanować lub zrobić zdjęcia poszczególnych stron wstawić do Worda i zapisać jako jeden plik .pdf w formie: Imie_Nazwisko_grupa_kol1.pdf
  5. Innej formy oddawania plików nie akceptuję, z uwagi na ich liczbę.
  6. Czasu będziecie Państwo mieli więcej niż zwykle (zamiast 1.5 godziny zajęć na uczelni – 3 godziny) w związku z dodatkowymi utrudnieniami związanymi z formą oddawania kolokwium.
  7. Tak zapisane pliki proszę przysyłać indywidualnie na mój e-mail. Równocześnie informuje, że pliki, które otrzymam po upływie czasu 3h, a więc po 13.00 nie będą sprawdzane, co oznacza nie zaliczenia kolokwium w pierwszym terminie. Tak samo nie będę sprawdzał plików opisanych w niepoprawny sposób, albo przysyłanych w częściach.
 11. Zajęcia z dnia 04.05.2020 – dołączono 1 plik:
  • kinematyka1cd.pdf – dodatkowe 3 zadania ilustrujące zagadnienie ruchu płaskiego. We wszystkich zadaniach zostały wyznaczone prędkości poszczególnych punktów należących do ciała sztywnego z wykorzystaniem 2 metod: metody superpozycji, czyli złożenia ruchu postępowego z obrotowym oraz metody chwilowego środka obrotu. Ponadto, w jednym z zadań wyznaczono przyspieszenia poszczególnych punktów.
 12. Zajęcia z dnia 11.05.2020:
  • W EHM o godzinie 10.00 dodam pliki opisane numerami indeksów z treścią kolokwium nr 1.
  • Czas oddania do 13. w formie opisanej wyżej i w e-mailu.
 13. Zajęcia z dnia 18.05.2020:
  • kinematyka2.pdf - ten plik wstawiłem w EHMS
  • jest w nim opisany ruch złożony punktu materialnego, a więc drugie zagadnienie w zakresie kinematyki. Opisałem podstawy teoretyczne oraz dodałem 4 zadania ilustrujące zagadnienie.
  • plik wstawiłem wcześniej, żebyście Państwo mieli czas się z nim zapoznać przed spotkaniem konsultacyjnym.
 14. Zajęcia z dnia 25.05.2020:
  • TL - dynamika.pdf - taki plik wstawiłem do EHMS. W pliku jest zebranie podstawowych wiadomości z dynamiki punktu materialnego, układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Przytoczyłem wszystkie podstawowe zasady obowiązujące w dynamice. Dodałem również 8 zadań, które ilustrują wstępnie wybrane zagadnienia.
 15. Zajęcia z dnia 8.06.2020:
  • TL - dynamika2.pdf - taki plik wstawiłem do EHMS. Dodałem kilka dodatkowych zadań ilustrujących zagadnienia z dynamiki - głównie zasadę zachowania energii i zasadę zachowania krętu.
 16. Zajęcia z dnia 15.05.2020:
 • W ramach zajęć w najbliższy poniedziałek, t.j. 15.06 odbędzie się kolokwium poprawkowe ze statyki.
 • Zasady:
  • O godzinie 10.00 wrzucę do EHMS pakiet plików pdf nazwanych numerami indeksów. Kolokwia przygotuję tylko dla osób nie posiadających zaliczonej statyki.
  • Będziecie Państwo musieli odszukać swój plik i rozwiązać zadania w nim zawarte.
  • Zadań będzie 3, (materiał obejmuje: układ zbieżny, układ dowolny – reakcje w belce i w ramie, kratownica, układ przestrzenny zbieżny lub dowolny, układ z tarciem).
  • Po rozwiązaniu zadań najlepiej zeskanować lub zrobić zdjęcia poszczególnych stron wstawić do Worda i zapisać jako jeden plik .pdf w formie: NrIndeksu_Imie_Nazwisko_poprawa.pdf
  • Innej formy oddawania plików nie akceptuję, z uwagi na ich liczbę.
  • Czasu będziecie Państwo mieli więcej niż zwykle (zamiast 1.5 godziny zajęć na uczelni – 2 godziny) w związku z dodatkowymi utrudnieniami związanymi z formą oddawania kolokwium.
  • Tak zapisane pliki proszę przysyłać indywidualnie na mój e-mail. Równocześnie informuje, że pliki, które otrzymam po upływie czasu 2h, a więc po 12.00 nie będą sprawdzane, co oznacza nie zaliczenia kolokwium. Tak samo nie będę sprawdzał plików opisanych w niepoprawny sposób, albo przysyłanych w częściach.

Materiały