Profil

Działalność naukowa pracowników KMB związana jest z następującymi dziedzinami:

  • statyka i dynamika konstrukcji budowlanych
  • liniowa i nieliniowa mechanika ciała stałego
  • komputerowe modelowanie w mechanice
  • inżynieria wiatrowa

22/03/2012