Wydawnictwa i publikacje

WYKAZ   PUBLIKACJI   I  WYDAWNICTW

1.     Joanna Cichosz, Ewa Zarzeka „Anaglyph pictorial image of a multicell”, Opuscula Mathematica, vol.15, s.127-142, Warszawa 1995.

2.     Ewa Zarzeka-Raczkowska “Invertible complex single-projection mappings”, Zeszyty Naukowe – Geometria Nr 21, s. 85 – 97, Poznań  1995.

3.     Ewa Zarzeka-Raczkowska „Złożeniowe odwzorowania czterowymiarowych przestrzeni właściwych z zastosowaniem dwupodprzestrzeniowych układów śladowych”, Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe – Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska, zeszyt nr 2, s.39 – 74, Wrocław 1996.

4.     Ewa Zarzeka-Raczkowska „Złożeniowe odwzorowania czterowymiarowych przestrzeni właściwych z zastosowaniem układów śladowych”, Geodezja i Inżynierska w Budownictwie, Międzynarodowe Sympozjum, Rzeszów 1996

5.     W. Olszta, J. Cichosz  “ Ocena możliwości sterowania nawodnieniami użytków zielonych na podstawie temperatury radiacyjnej łanu”, Wiadomości IMUZ, t.Z.3, XIX, 1998

6.     Ewa Zarzeka-Raczkowska „Superpositional mappings of 4-dimensional proper spaces with the help of double- spaces trace system”, Proceedings of the 8th International Conference on  Engineering  Design  Graphics  and  Descriptive  Geometry,  vol.2,  s. 345–349, Austin, Texas, USA 1998.

7.     G. Borecka, J.Słoma “Kształtowanie programu nauczaniageometrii wykreślnej dla kierunku inżynieria środowiska”, Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, Gliwice 2000

8.     J.Cichosz „Symulacje temperatury gleby torfowo-murszowej”, Acta Agrophisica, t.XXII, 2000

9.     Ewa Zarzeka-Raczkowska “ Descriptive Geometry in Civil and Sanitary Engineering”,  Symposium Descriptive Geometry – Proceedings, s. 189 – 196, Drezno, Niemcy 2000.

10.  Ewa Zarzeka-Raczkowska”Descriptive Geometry in Building ”, Proceedings of the 3rd Seminar Geometry and Graphics In Teaching Contermporart Engineer, s. 98 – 99, Wisla 2000, Polska.

11.  Ewa Zarzeka-Raczkowska, Jolanta Słoma “Geometria wykreślna w budownictwie”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, biuletyn nr 11, Gliwice, czerwiec 2001.

12.  Ewa Zarzeka-Raczkowska, Andrzej Raczkowski “The computer aid for construction of developments of the envelope surfaces - tangential surfaces”, Dresden Symposium Geometry – constructive & kinematic, s. 391 – 399, Dresden, Germany 2003.

13.  Ewa Zarzeka-Raczkowska, Andrzej Raczkowski “Specialist computer programmes in didactical process”, Conference Proceedings of the International Conference on Engineering Education, vol. 2, s. 142 – 146, Gliwice 2005, Poland.