Zakład Wytrzymałości Materiałów

Profil naukowy

Zakład Wytrzymałości Materiałów w Katedrze Mechaniki Ciała Stałego Politechniki Lubelskiej prowadzi prace naukowe w zakresie wieloskalowego modelowania zachowania się materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w warunkach obciążeń mechanicznych (obciążenia monotoniczne, cykliczne, dynamiczne) oraz termicznych. Rozwijane są modele materiałów mikro-, mesomechaniczne i fenomenologiczne.


W szczególności prace naukowe obejmują:


- opis zachowania się materiałów kruchych (np. beton, ceramika) z początkową strukturą wewnętrzną (porowatość, tekstura ziaren, granice międzyziarnowe),
- modelowanie zachowania się materiałów kompozytowych zbudowanych na osnowie kruchej (żelbet, kompozyty ceramiczne), polimerowej (żywice poliestrowe i winyloestrowe) i metalicznej (WC/Co),
- modelowania procesów uszkadzania i pękania wielofunkcyjnych materiałów konstrukcyjnych,
- rozwój pęknięć pod wpływem szoków termicznych (np. w kompozycie Al2O3/Al),
- modelowanie zachowania się materiałów sprężysto-plastycznych:
+ zagadnienia dynamiczne w teorii plastyczności,
+ równania konstytutywne dla ciał spreżysto-plastycznych w zakresie dużych deformacji,
- badania eksperymentalne zachowania się nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych przy obciążeniach mechanicznych i termicznych.