Kontakt

Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Mechaniki Ciała Stałego

ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

tel: +48 81 538-4384

fax: + 48 81 538-4173

email: wb.kmcs@pollub.pl