Zakład Wytrzymałości Materiałów

Pracownicy:

- prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, dr h.c., profesor
        pok. 419, tel. (81) 538-4386
        e-mail: sadowski.t@gmail.com   t.sadowski@pollub.pl
        www: Tomasz Sadowski's website (English version)

- dr inż. Przemysław Golewski, adiunkt
         pok. 410, tel.: (81) 538-4616
         e-mail:     pgolewski@gmail.com

-mgr inż. Marek Nowicki, asystent
          pok.411, tel. (81) 538-4615
          e-mail: marek.nowicki@pollub.pl

- dr inż. Daniel Pietras, adiunkt
           pok. 410, tel.: (81) 538-4616
           e-mail:    d.pietras@pollub.pl

-mgr inż. Kamil Łosiewicz, asystent
          pok.411, tel. (81) 538-4615
          e-mail: k.losiewicz@pollub.pl

- mgr Jolanta Sadowska, specjalista
           pok. 421, tel.: (81) 538-4386, (81) 538-4385      
         e-mail:    j.sadowska@pollub.pl