Referencje1. CENMEX Sp. z o.o. Warszawa

Ekspertyza:

Etap I – ekspertyza fundamentów pieców nr 9 i 10 ,

Etap II – ekspertyza słupów hali węgla i surowców,

Etap i II – ekspertyza silosów cementu i silosów popiołów.

2. MC - Bauchemie Środa Wielkopolska

Badania preparatu OXAL NK 100 do wzmacniania materiałów budowlanych w obiektach zabytkowych.

3. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Wykonanie analizy dynamicznej konstrukcji mostu Krasińskiego w Warszawie

4. BIOWET Puławy Sp. z o.o.

Analiza fazowa XRD i SEM w celu określenia składu mineralnego proszku iłowca

5. Budotechnika M. Majewski K. Dziedzic S. j.

Badanie ścieralności betonu.

6. BIMIZ PRODUKT Sp. z o.o. Jeziorzany

Badanie klasy betonu posadzki mroźni w Jeziorzanach metodą sklerometryczną

7. Lubelski Węgiel „ BOGDANKA” S.A.

Badania niszczące fundamentu pod podporą nr 11 mostu 3K

8. EKO HARPOON Technologie Ekologiczne Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki

Opracowanie składu mieszanki na podbudowę o wytrzymałości R= 3,5 MPa z użyciemmateriału o kodzie 190813 * wg norm: PN-S-96012, PN-S-96011.

9. Lubelski Węgiel „ BOGDANKA” S.A.

Badanie Betonu obudowy szybu, wytrzymałość na ściskanie , badania sklerometryczne.

10. Incoga Sp. z o.o Lublin

Badania techniczne bloków gazobetonowych.

11. „POMET „ Sp. z o.o., Dąbia Stara

Wykonanie badań betonu z pobranych odwiertów a w szczególności: przygotowanie próbek, badanie wytrzymałości na ściskanie, badanie gęstości objętościowej, badanienasiąkliwości, badanie ścieralności na tarczy Bochmego.

12. Usługi Remontowo-Budowlane „PROFIL”

Badania wytrzymałościowe i chemiczne pobranych próbek betonu z placu budowy przy ul Marusarzówny w Rzeszowie

13. Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „FLISBUD” Janów Lubelski

Badanie wytrzymałości betonu na ciskanie i ocena klasy betonu.

14. TIK Akropol Sp z o.o. ,Mikołów

Badanie wytrzymałości próbek betonowych na ściskanie.

15. Paweł Tokarz Sułów

Badanie pustaków – bloczków betonu komórkowego:- badanie gęstości, badanie nasiąkliwości, badanie wytrzymałości na ściskanie

16. Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „FLISBUD” Janów Lubelski

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie i ocena klasy betonu.

17. Incoga Sp. z o.o. Lublin

Analiza fazowa XRD, SEM, analiza chemiczna SIO2, AL2O3, CaO, Fe2O3.

18. Urząd Miasta Lublin

Opracowanie ekspertyzy wskazującej przyczyny powstania zniszczeń na elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 8 w Lublinie 3.

19. Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie

Opinia sądowa

20. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Lublinie

Opinia o przygotowaniu i wykonaniu odnowy nawierzchni drogi krajowej Lublin - Jastków.

21. Firma Usługowo Handlowa „ DAKPOL” Radzyń Podlaski

Badania elementów murowych – cegły wg wymagań normy PN – EN 771-1. Wstępne badania typu.

22. EKO HARPOON Technologie Ekologiczne Sp. z o.o.Cząstków Mazowiecki

Wykonanie prób wytrzymałościowych na materiale dostarczonym przez Zamawiającego z dodatkiem wapna lub cementu, zakładanym minimalnym kryterium powodzenia prwytrzymałościowych jest uzyskanie wyniku wytrzymałości min fc=1,5 MPa.

23. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Ekspertyza techniczno budowlana :

1. Ocena obecnego stanu technicznego wykonanej konstrukcji budowlanej ,

2. Wykonanie niezbędnych odkrywek elementów konstrukcji budowlanej,

3. Opracowanie wniosków końcowych w aspekcie możliwości wykorzystania istniejących konstrukcji do kontynuowania budowy

24. Gmina Lublin

Wykonanie badań wpływu drgań

25. Szkoła Podstawowa Miastkowo

Analiza fazowa XRD w celu określenia składu mineralnego dostarczonej próbki pyłu.

26. PB Północ- Nieruchomości Sp. z o.o. Lublin

Wykonanie ekspertyzy wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 21 i ul Cyprysowej 16,21,25 w Lublinie.

27. Drog Most Lubelski Sp. z o.o.

Zakres prac przygotowawczych i badań ( norma PN –EN 206-1:2003) :

1.Docięcie obustronne do wysokości 15 cm 3 próbek walcowych o średnicy 15 cm.

2.Wykonanie badań zniszczeniowych w próbie ściskania na 3 próbkach.

28. Lubelska Izba Rzemieślnicza

Ustalenie właściwości termicznych glin występujących na Lubelszczyźnie

29. Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym

Ekspertyza dotycząca emisji uciążliwego zapachu w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym

1. Badanie wilgotności murów.

2. Badanie wilgotności warstw podłogi.

3. Ocena stanu technicznego elementów drewnianych pod kątem obecności korozji biologicznej.

4. Badanie wilgotności powietrza.

5. Opracowanie wyników badań w formie graficzno pisemnej, podanie przyczyn zaistniałego stanu z propozycją rozwiązań.

30. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Lublinie

Wykonanie ekspertyzy dla wiaduktu Nr 2 nad ulicą Tuliłowską w Międzyrzecu Podlaskim w ciągu drogi krajowej Nr 19 na trasie budowanej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego.

31.Termochem Sp. z o.o. Puławy

Ustalenie współczynnika filtracji kruszywa dolomitowego

32.Standrog Lublin

Ocena nośności podbudowy i jej konstrukcji oraz jakości wbudowanych materiałów na placu LILD w Lublinie

33. PW Wodrex Sp. z o.o. Lublin

Badania betonu drogowego

34. Wyroby Metalowe Lubartów

Badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych

35.Cegielnia Władysław Bera Pniów Niemce

Badania techniczne cegły

36. PPMB Niemce

Badania wytrzymałości na ściskanie wyrobów silikatowych

37. PPMB Niemce

Badania sklerometryczne wytrzymałości betonu ław fundamentowych.

38. Neptun Sp. z o.o. Lublin

Badania techniczne cegły klinkierowej.

39.Prokuratura Rejonowa Lubartów

Opinia sądowa

40.Derexspol Konsulting Sp. z o.o. Lublin

Opinia dotycząca nowoczesności innowacyjności technologii będącej przedmiotem inwestycji - Produkcja okien dachowych z PCV

41.Strabag Sp. z o.o. Warszawa

Badania sklerometryczne betonu w słupach

42. Strabag Sp. z o.o. Lublin

Badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych

43. Strabag Sp. z o.o. Lublin

Pobieranie mieszanki betonowej wykonanie i pielęgnacja próbek betonowych.

44. Neptun Sp. z o.o. Lublin

Badania dachówki ceramicznej.

45. LPBO SA Lublin

Badanie wytrzymałości na ściskanie i nasiąkliwości betonu

46. Budotechnika Kraśnik

Badania ścieralności betonowej kostki brukowej.

47. Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny Siedlce

Opinia dotycząca wpływu drgań emitowanych od przejeżdżających pojazdów samochodowych na stan techniczny budynków.

48. Zakład Produkcyjny Jan Hanas Biłgoraj

Badania techniczne blachodachówki i blach trapezowych na zgodność z PN-EN-508-1.

49. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA Biała Podlaska

Analiza fizykochemiczna próbek odpadów piaskowo pylastych

50. Modni Parking Dorohusk Sp. z o.o

Ocena obecności azbestu w elementach konstrukcyjnych i montażowych hali łukowej