Pracownicy

Andrzej Sumorek, dr inż.
Kierownik Laboratorium
pokój B-04,
tel. +48 501-853-296
tel. +48 81 538-4650
adres e-mail: a.sumorek@pollub.pl

Damian Gil, dr inż., starszy referent
Zastępca kierownika , Kierownik ds. technicznych, Specjalista ds. jakości, Kierownik pracowni Konstrukcji Budowlanych, Remontów i Konserwacji Zabytków, Drogowej, personel pracowni Geodezji, Geotechniki, Mechaniki Ciała Stałego
pokój A-17, tel. +48 81 538-4395
adres e-mail: d.gil@pollub.pl

Michał Budka, mgr inż., starszy referent
Personel pracowni Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów, Geodezji, Geotechniki,  Fizyki Budowli, Konstrukcji Budowlanych, Drogowej.
pokój B-10, tel. +48 81 538-4442
adres e-mail: m.budka@pollub.pl

Konrad Gałan, mgr inż, starszy technik
Kierownik Pracowni Geodezji; personel pracowni Geotechniki, Fizyki Budowli, Drogowej
pokój B-01; tel. +48 81 538-4449
adres e-mail: k.gałan@pollub.pl

Małgorzata Grzegorczyk, mgr inż., referent techn.
Kierownik pracowni Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów, personel pracowni  Geotechniki, Fizyki Budowli, Konstrukcji Budowlanych, Badań Terenowych, Drogowej.
pokój A-17, tel. +48 81 538-4395
adres e-mail: m.grzegorczyk@pollub.pl

Mateusz Hypki, mgr inż., referent techniczny
Kierownik ds. Jakości, Kierownik pracowni Badań Terenowych
pokój B-04, tel. +48 81 538-4650
adres e-mail: m.hypki@pollub.pl

Zbigniew Kaszuba, mgr inż., specjalista
Kierownik Pracowni Chemii i Analiz Fazowych
pokój B-01; tel. +48 81 538-4449
adres e-mail: z.kaszuba@pollub.plMarcin Kneć, dr, specjalista
Kierownik pracowni Mechaniki Ciała Stałego, personel pracowni Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów
pokój A-15, tel. +48 81 538-4396
adres e-mail: m.knec@pollub.pl

Jarosław Madej, mgr, specjalista
Personel pracowni Chemii i Analiz Fazowych
pokój A-37, tel. +48 81 538-4378 (4381)
adres e-mail: j.madej@pollub.pl

Rafał Panek, dr, specjalista
Kierownik pracowni Geotechniki; personel pracowni Geodezji, Chemii i Analiz Fazowych
pokój A-37, tel. +48 81 538-4378 (4611)
adres e-mail: r.panek@pollub.pl

Daniel Pietras, dr inż., specjalista
Personel Pracowni Mechaniki Ciała Stałego
pokój A-18; tel. +48 81 538-4396 (4395)
adres e-mail: d.pietras@pollub.pl

Kazimierz Słowik, mgr, starszy specjalista
Kierownik pracowni Fizyki Budowli, personel pracowni Mechaniki Ciała Stałego, Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów, Drogowej
pokój B-10, tel. +48 81 538-4442
adres e-mail: k.slowik@pollub.pl

Małgorzata Szafraniec, mgr inż., referent techn.
Personel pracowni Geotechniki, Geodezji, Fizyki Budowli, Konstrukcji Budowlanych, Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów.
pokój B-10, tel. +48 81 538-4446 (4442)
adres e-mail: m.szafraniec@pollub.pl

Pracownicy Laboratorium - wersja przejściowa 2019/2020 (od lewej): Damian Gil, Jarosław Madej, Konrad Gałan, Małgorzata Grzegorczk-Frańczak, Andrzej Sumorek, Urszula Wiechnik, Kazimierz Słowik, Zbigniew Kaszuba, Marcin Kneć, Daniel Pietras, Rafał Panek (nieobecni: Michał Budka, Mateusz Hypki, Małgorzata Szafraniec)