Ex-pracownicy

Do tej pory Laboratorium wspierały swoją wiedzą, siłą i doświadczeniem niżej wymienione osoby:

- Barczak Henryk

- Iwanicki Eugeniusz, inż.

- Jastrzębski Michał, mgr

- Karpiński Przemysław, inż.

- Kawa Mariusz, mgr inż.

- Krzemiński Andrzej

- Leśniewska Grażyna

- Leśniewski Stanisław

- Malinowska Jadwiga, mgr inż.

- Nowacki Tomasz, mgr

- Rosłowicz Jerzy -->

- Rykowski Grzegorz

- Smagowski Wojciech

- Struczyk Lucjan

- Szymański Waldemar, inż.

- Świątczak Leon

- Trzeciak Stanisław

- Wartacz Tomasz

- Wiechnik Urszula -->

- Wojtyła Stanisław

- Zubilewicz Grzegorz, inż.

- Zygmunt Janusz

Archiwalna fotografia z 2014 roku

Archiwalna fotografia z 2018 roku
Pracownicy Laboratorium (od lewej): Konrad Gałan, Andrzej Sumorek, Damian Gil, Urszula Wiechnik, Jerzy Rosłowicz, Rafał Panek, Kazimierz Słowik, Zbigniew Kaszuba, Marcin Kneć, Mateusz Hypki, Daniel Pietras.