Gil Damian

Damian Gil, dr inż.

Starszy referent
Zastępca kierownika , Kierownik ds. technicznych, Specjalista ds. jakości,
Kierownik pracowni Konstrukcji Budowlanych, Remontów i Konserwacji Zabytków, Drogowej,
Personel pracowni Geodezji, Geotechniki, Mechaniki Ciała Stałego

pokój A-17,
tel. +48 81 538-4395
adres e-mail: d.gil@pollub.pl