Grzegorczyk Małgorzata

Małgorzata Grzegorczyk, mgr inż.

Starszy referent techniczny
Kierownik pracowni Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów,
personel pracowni Geotechniki, Fizyki Budowli, Konstrukcji Budowlanych, Badań Terenowych, Drogowej.

pokój A-17,
tel. +48 81 538-4395
adres e-mail: m.grzegorczyk@pollub.pl