Madej Jarosław

Jarosław Madej, mgr

Specjalista
Personel Pracowni Chemii i Analiz Fazowych

pokój A-37
tel. +48 81 538-4378 (4611)
adres e-mail: j.madej@pollub.pl

Publikacje

2019

1. Method for introducing zeolites and MCM-41 into polypropylene melt-blown nonwovens, Agnieszka Brochocka, Aleksandra Zagawa, Rafał Panek, Jarosław Madej, Wojciech Franus, Autex Research Journal, 2019, vol. 19, nr 4, s. 312-323.

2. Mono and Poly-Cationic Adsorption of Heavy Metals Using Natural Glauconite, Małgorzata Franus, Lidia Bandura, Jarosław Madej, Minerals, 2019, vol. 9, nr 8, s. 1-19.

3. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie, Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr zgłoszenia patentowego A1 428912, Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 16.

4. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie, Politechnika Lubelska; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. Nr zgłoszenia patentowego A1 428910, Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 16.

5. The properties of fly ash derived lightweight aggregates obtained using microwave radiation, Małgorzata Franus, Rafał Panek, Jarosław Madej, Wojciech Franus, Construction and Building Materials, 2019, vol. 227, s. 1-10.

2018

1. Brochacka A., Zagawa A., Panek R., Madej J., Franus W., Method for introducing zeolites and MCM-41 into polypropylene melt-blown nonwovens, AUTEX Research Journal, 2018.

2. Cadar J., Czarna D., Kunecki P., Panek R., Madej J., Lipiec P., Wdowin M., Franus W., Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018, nr 102, s. 171-182.

3. Woszuk A., Panek R., Madej J., Zofka A., Franus W., Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts, Construction and Building Materials, 2018, vol. 183, s. 270-274.