Panek Rafał

Rafał Panek, dr

Specjalista
Kierownik Pracowni Geotechniki;
Personel Pracowni Geodezji, Pracowni Chemii i Analiz Fazowych

pokój A-37
tel. +48 81 538-4378 (4611)
adres e-mail: r.panek@pollub.pl

Publikacje

2018

1. Brochacka A., Zagawa A., Panek R., Madej J., Franus W., Method for introducing zeolites and MCM-41 into polypropylene melt-blown nonwovens, AUTEX Research Journal, 2018
2. Cadar J., Czarna D., Kunecki P., Panek R., Madej J., Lipiec P., Wdowin M., Franus W., Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii
środowiska, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018, nr 102, s. 171-182
3. Czarna D., Baran P., Kunecki P., Panek R., Żmuda R., Wdowin M., Synthetic zeolites as potential sorbents of mercury from wastewater occurring during wet FGD processes of flue gas, Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 172, s. 2636-2645
4. Dzik J., Feliksik K., Pikula T., Panek R., Rarak M., Influence of Dy doping on the properties of BiFeO3, Archives of Metallurgy and Materials, 2018, nr 3, vol. 63, s. 1351-1355
5. Gościańska J., Ptaszkowska-Koniarz M., Frankowski M., Franus M., Panek R., Franus W., Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash, Journal of Colloid And Interface Science, 2018, vol. 513, s. 72-81
6. Kunecki P., Panek R., Koteja A., Franus W., Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres, Microporous and Mesoporous Materials, 2018, vol. 266, s. 102-108
7. Malinowski S, Wardak C., Jaroszyńska-Wolińska J., Herbert P., Fry A., Panek R., Cold plasma as an innovative construction method of voltammetric biosensor based on laccase,  Sensors, 2018, nr 12, vol. 18, s. 1-13
8. Woszuk A., Franus W., Panek R., Zofka A., Sposób spieniania asfaltu, zgłoszenie patentowe nr (21) 423256, Biuletyn Urzędu Patentowego: Wynalazki i Wzory Użytkowe, 2018, 6, s. 32-32
9. Woszuk A., Panek R., Madej J., Zofka A., Franus W., Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts, Construction and Building Materials, 2018, vol. 183, s. 270-274

2017

1. Koneczna R., Wdowin M., Panek R., Lelek Ł., Żmuda R., Franus W., Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2017, nr 98, s. 137-150.
2. Kunecki P., Panek R., Wdowin M., Franus W., Synthesis of faujasite (FAU) and tschernichite (LTA) type zeolites as a potential direction of the development of lime Class C fly ash, International Journal of Mineral Processing, 2017, vol. 166, s. 69-78.
3. Panek R., Wdowin M., Bandura L., Wisła-Walsh E., Gara P., Franus W., Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes, Mineralogia, 2017, nr 1-4, vol. 48, s. 3-22.
4. Panek R., Wdowin M., Franus W., Czarna D., Stevens L.A., Deng H., Liu J., Sun S-G., Liu H., Snape C. E., Fly ash-derived MCM-41 as a low-cost silica support for polyethyleneimine in post-combustion CO2 capture, Journal of CO2 Utilization, 2017, vol. 22, s. 81-90.
5. Pikula T., Dzik J., Guzdek P., Mitsiuk V.I., Surowiec Z., Panek R., Jartych E., Magnetic properties and magnetoelectric coupling enhancement in Bi5Ti3FeO15 ceramics, Ceramics International, 2017, nr 14, vol. 43, s. 11442-11449.

2016

1. Bandura L., Panek R., Franus W., Rotko M., Synthetic zeolites from fly ash for an effective trapping of BTX in gas stream. Microporous and Mesoporous Materials, 2016, vol. 223, s. 1-9.
2. Stożek B., Panek R., Kunecki P., Wdowin M., Odpady energetyczne jako substraty w syntezie materiałów mezoporowatych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2016, nr 92, s. 163-170.

2015

1. Bandura L., Franus M., Panek R., Woszuk A., Franus W., Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances. Przemysł Chemiczny - 2015, nr 3, vol. 94, s. 323-327.
2. Panek R., Franus W., Wpływ procesów scalania na właściwości teksturalne materiału zeolitowego typu Na-P1, w: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [red:] Bajda T., Hycnar E. - Kraków: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 239-252.
3. Panek R., Franus W., Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin. Barometr Regionalny - 2015, nr 2, vol. 13, s. 131-133.
4. Panek R., Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin, w: Wykorzystanie tufuf zeolitowych w inżynierii środowiska; [red:] Franus W., Pawłowski A. - Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2015, s. 51-73 - (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121).
5. Wdowin M., Baran P., Panek R., Zarębska K., Franus W., Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych. Annual Set The Environment Protection, Rocznik Ochrona Środowiska - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1306-1319.
6. Wdowin M., Franus M., Panek R., Bandura L., Franus W., The conversion technology of fly ash into zeolites (vol 16, pg 1217, 2014). Clean Technologies and Environmental Policy - 2015, nr 3, vol. 17, s. 819-819.
7. Wdowin M., Macherzyński M., Panek R., Górecki J., Franus W., Investigation of the sorption of mercury vapour from exhaust gas by an Ag-X zeolite. Clay Minerals - 2015, nr 1, vol. 50, s. 31-40.
8. Woszuk A., Bandura L., Panek R., Application of zeolites as fillers in mix asphalt. Budownictwo i Architektura - 2015, nr 1, vol. 14, s. 127-134.

2014

1. Bandura L., Panek R., Franus W., The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances. Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'': Teoriâ I Praktika Budivnictva, 2014, nr 781, s. 9-16.
2. Franus M., Panek R., Bandura L., Franus W., Wdowin M., The conversion technology of fly ash into zeolites. Clean Technologies and Environmental Policy, 2014, nr 6, vol. 16, s. 1217-1223.
3. Franus W., Panek R., Snape C. E., Wdowin M., Wiatros-Motyka M., Experimental study of mercury removal from exhaust gases. Fuel, 2014, vol. 128, s. 451-457.
4. Panek R., Franus W., Wdowin M., Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO2. Polityka Energetyczna- Energy Policy Journal, 2014, nr 4, vol. 17, s. 329-338.

2013

1. Bandura L., Franus W., Panek R., Wdowin M., Synthesis of zeolites from fly ashes - the industrial scale. Global Journal On Advances Pure And Applied Sciences, 2013, vol. 1, s. 574-579.
2. Franus M., Bandura L., Panek R., Woszuk A., Wdowin M., Zeolite adsorbents of selected diesel types. International Journal Of Arts And Sciences, 2013, nr 2, vol. 6, s. 595-602.
3. Sadowski T., Balawender T., Śliwa R., Golewski P., Kneć M., Modern hybrid joints in aerospace: modelling and testing. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, nr 1, vol. 58, s. 163-169.

2012

1. Franus W., Panek R., Wdowin M., Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 capture. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, nr 12, vol. 21, s. 3726-3734.

2011

1. Franus W., Panek R., Wdowin M., Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture. Proceedings of International Conference On Carbon Reduction Technologies Caretech 2011, Poland, 19-22 September 2011 - 2011, s. 94-95
2. Panek R., Franus W., Wdowin M., Hydrothermal inversion of F class fly ash into synthetic zeolites. Proceedings of 4th International Symposium: Advanced Micro- and Mesoporous Materials, 6 - 9 September, 2011, Riviera, Bulgaria; book of abstracts. 2011, s. 87-87.