Pietras Daniel

Daniel Pietras, dr inż.

Specjalista
Personel Pracowni Mechaniki Ciała Stałego

pokój A-18
tel. +48 81 538-4396 (4395)
adres e-mail: d.pietras@pollub.pl