Szafraniec Małgorzata

Małgorzata Szafraniec, mgr inż.

Starszy referent techniczny
Personel pracowni Geotechniki, Geodezji, Fizyki Budowli, Konstrukcji Budowlanych, Materiałów Budowlanych z Technologią Betonów.

pokój B-10
tel. +48 81 538-4446 (4442)
adres e-mail: m.szafraniec@pollub.pl

Publikacje

2020

1. Influence of Recycled High-Performance Aggregate on Deformation and Load-Carrying Capacity of Reinforced Concrete Beams, Barbara Sadowska-Buraczewska, Danuta Barnat-Hunek and Małgorzata Szafraniec, Materials, 2020, vol. 13, nr 1, s. 1-18.

2018

1. Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork, Danuta Barnat-Hunek, Marcin Widomski, Małgorzata Szafraniec, Grzegorz Łagód, Materials, 2018, vol. 11, nr 3, s. 1-17.

2015

1. Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu, Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Małgorzata Szafraniec, Izolacje, 2015, nr 2, s. 30-35.

2. Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły, Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Małgorzata Szafraniec, Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, 2015, nr 41, s. 7-19.

2014

1. Przegląd badań zapraw ciepłochronnych, Danuta Barnat-Hunek, Małgorzata Szafraniec. [W]: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym, 2014, s. 41-56.