Rusztowania budowlano-montażowe

Rusztowania budowlano-montażowe

Studia podyplomowe

Kontakt

kierownik kierunku: Michał Pieńko,
e-mail: m.pienko@pollub.pl
tel . 81 538 4437

Opis kierunku

Studia podyplomowe „Rusztowania budowlano-montażowe” umożliwiają uporządkowanie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie nadzoru nad wznoszeniem i eksploatacją rusztowań. Program obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem rusztowań z naciskiem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Kierunek prowadzony jest przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań.

Korzyści dla Uczestników

- zrozumienie zasad pracy rusztowań jako konstrukcji;

- zapoznanie się z podstawami projektowania rusztowań;

- zdobycie umiejętności przygotowania koncepcji zabudowy rusztowania;

- zdobycie umiejętności przygotowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem rusztowań;

- zdobycie lub rozszerzenie znajomości prawa i przepisów bhp w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań;

- uświadomienie sobie przyczyn wypadków i poznanie sposobów ich zapobiegania;

- zdobycie wybranych umiejętności interpersonalnych przydatnych w pracy menedżera.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które nadzorują montaż, demontaż lub eksploatację rusztowań, kierują działami sprzedaży i wynajmu rusztowań lub w nich pracują, chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania rusztowań.

Uczestnikami studiów mogą zostać osoby, które posiadają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia studiów inżynierskich lub dowolne kwalifikacje drugiego stopnia i doświadczenie w pracy przy rusztowaniach.

Praktyczny charakter studiów

Podczas zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń Uczestnicy będą mieli możliwość pracy w laboratoriach Politechniki Lubelskiej. Zajęcia praktyczne odbywać się będą z wykorzystaniem zapewnionego sprzętu: komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem, rusztowań, sprzętu pomiarowego itd.

Uczestnicy wezmą również udział w treningu menedżerskim rozwijającym umiejętności interpersonalne.