Prowadzący

dr inż. Michał Pieńko - kierownik kierunku

Nauczyciel akademicki, 8-letnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu badań laboratoryjny konstrukcji rusztowań, uprawnienia montera rusztowań, udział w procesie certyfikacji kilku systemów rusztowań. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Architektury od 2010r. Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w latach 2013-2014. Prowadzenie zajęć fakultatywnych "Rusztowania budowlane" w 2015.

dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL

Nauczyciel akademicki, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz specjalizacja „Rusztowania budowlane i deskowania wielofunkcyjne”, projektowaniem rusztowań i deskowań zajmuje się od 1996 roku, udział w procesie certyfikacji kilku systemów rusztowań.    Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Architektury od 1991r. Promotor wielu prac magisterskich związanych z rusztowaniami.

mgr inż. Dariusz Gnot

Zatrudniony w firmie produkującej rusztowania na stanowisku dyrektora ds. technicznych, redaktor kwartalnika Rusztowania, wydawnictwa PIGR. Wykładowca na kursach dla monterów rusztowań, Członek komisji egzaminacyjnych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie. Prowadzenie zajęć na kursach Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań,  Członek komisji egzaminacyjnych PIGR.  

dr inż. Piotr Kmiecik

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz specjalizacja techniczno-budowlana w zakresie rusztowań i deskowań wielofunkcyjnych, uprawnienia Starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny, zatrudniony w firmie świadczącej usługi montażu/demontażu rusztowań.  Wykładowca na kursach zawodowych "Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań" oraz członek komisji egzaminacyjnych Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań (PIGR). Członek komisji egzaminacyjnych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie.

mgr inż. Elżbieta Nowicka-Słowik

Wiceprezes i współzałożyciel Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, rzeczoznawca budowlany, opiniuje i wykonuje ekspertyzy budowlane m.in. w zakresie wypadków z udziałem rusztowań, Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 26 lat praktyki zawodowej w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie. Współautorka wielu wydawnictw i  artykułów w prasie branżowej w tematyce rusztowań. Prowadzi zajęcia na kursach Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań, Członek komisji egzaminacyjnych PIGR. Prowadzi szkolenia dla Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w zakresie tematyki rusztowań. 23 lat pracy jako Produkt manager w zakresie różnych systemów rusztowań  w firmach zajmujących się montażem, wynajmem i sprzedażą  rusztowań. Trener wewnętrzny w firmach związanych z branżą rusztowań.

mgr inż. Aleksander Robak

Nauczyciel akademicki, 8-letnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu badań laboratoryjny konstrukcji rusztowań, uprawnienia montera rusztowań, udział w procesie certyfikacji kilku systemów rusztowań. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Architektury od 2010r, Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w latach 2013-2014. Prowadzenie zajęć fakultatywnych "Rusztowania budowlane" w 2015.

mgr Dagmara Tyc

Trener biznesu z praktycznym doświadczeniem w handlu i na stanowiskach menedżerskich, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, redaktor kwartalnika Rusztowania. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta, sprzedaży oraz szkoleń menedżerskich w języku polskim i rosyjskim od 2015 roku. Praca na stanowiskach menedżerskich.