Organizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na WBiA

 

Na Wydziale Budownictwa i Architektury strukturę WSZJK tworzą:

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

 

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU BUDOWNICTWO

 

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna

1.

Dr hab. inż. Magdalena Rogalska, profesor uczelni

Przewodniczący komisji,

Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

2.

Dr hab. inż. Małgorzata Franus, profesor uczelni

WBiA, Katedra  Budownictwa Ogólnego

3.

Dr hab. inż. Marta Słowik, profesor uczelni

WBIA, Katedra Konstrukcji Budowlanych

4.

Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, profesor uczelni

WBiA, Katedra Dróg i Mostów

5.

Dr inż. Marcin Górecki

WBiA, Katedra Konstrukcji Budowlanych

6.

Dr inż. Jerzy Kukiełka

WBiA, Katedra Dróg i Mostów

7.

Dr inż. Jarosław Bęc

WBiA, Katedra Mechaniki Budowli

 

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU ARCHITEKTURA

 

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna

1.

Dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka

Przewodniczący komisji, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

2.

Dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, profesor uczelni

WBiA, Katedra Budownictwa Ogólnego

3.

Dr inż. Maciej Trochonowicz

WBiA, Katedra Konserwacji Zabytków

4.

Dr inż. arch. Kamila Boguszewska

WBiA, Katedra Architektury Współczesnej

5.

Dr inż. Jacek Szulej

WBiA, Katedra Mechaniki Budowli

6.

Dr inż. arch. Krzysztof Janus

WBiA, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

7.

Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, profesor uczelni

WBiA, Katedra Architektury Współczesnej