Podstawy prawne WSZJK na Wydziale BiA

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury PL jest elementem ogólnouczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, wprowadzonym od 1 października 2012, który opiera się na następujących aktach prawnych:

- Uchwała Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej oraz Uchwała Nr 56/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej,

- Zarządzenie Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

- Zarządzenie Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Zarządzenie Nr R-89/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

- Uchwała Nr 2012/XII/7 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia oraz Uchwała Nr 2013/I/4 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2012/XII/7 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia.

Pozostałe akty prawne dostępne są na stronie Politechniki Lubelskiej.