Komisje Rady Wydziału

Komisje Rady Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej na kadencję 2016-2020

 

 

Komisja ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie Budownictwo

 1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus – przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Ewa Błazik – Borowa, prof. PL
 3. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL
 4. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, Prof. PL
 5. Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL
 6. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski
 7. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL
 8. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
 9. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof. zw.
 10. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Sekretarz naukowy:

 1. Dr inż. Maciej Szeląg

 

Komisja ds. finansów:

 • Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski – przewodniczący
 • Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL
 • Dr inż. Ewa Zarzeka - Raczkowska
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Piotr Smarzewski

 

Komisja ds. badań naukowych i rozwoju kadry:

 • Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL – przewodniczący
 • Dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL
 • Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL
 • Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL
 • Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski

 

Komisja ds. kształcenia:

 • Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, Prof. PL – przewodniczący
 • Dr inż. Marek Grabias
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Wojciech Adamczyk
 • Dr inż. Jarosław Bęc
 • Dr inż. Sławomir Biruk
 • Mgr inż. Grażyna Borecka
 • Dr inż. Jerzy Kukiełka
 • Dr inż. arch. Hubert Trammer
 • Dr hab. inż. Jan Wrana, prof. PL
 • Dr inż. Jacek Zyga
 • Dr inż. Anna Życzyńska
 • stud. Dominika Kowalczyk
 • stud. Karolina Niezgoda

 

Komisja ds. oceny okresowej n. a. (oceniająca) :

 • Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL - przewodniczący
 • Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL
 • Dr hab. inż. Marta Słowik
 • Dr inż. Ewa Zarzeka – Raczkowska

 

Komisja ds. finansów:

 • Dr hab.inż. Stanislaw Fic, prof. PL - przewodniczący
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Jolanta Słoma
 • Dr inż. Piotr Smażewski

Komisja oceniająca:

 • Dr hab.inż. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL - przewodnicząca
 • Dr hab.inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
 • Dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 • Dr inż. Sławomir Biruk

Komisja ds badań naukowych i rozwoju kadry:

 • Dr hab.inż. Jerzy Podgórski, prof. PL - przewodniczący
 • Dr hab.inż. Wojciech Franus, prof. PL
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Grzegorz Golewski
 • Dr inż. Piotr Jaśkowski

Komisja ds. kształcenia:

 • Dr hab.inż. Anna Halicka, prof. PL - przewodnicząca
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Anna Życzyńska
 • Dr inż. Wojciech Adamczyk
 • Dr inż. Sławomir Biruk
 • Dr inż. Jarosław Bęc
 • Dr inż. Witold Borowski
 • Dr inż. Sławomir Karaś
 • Mgr inż. Grażyna Borecka
 • Mgr inż. Krzysztof Janus
 • Mgr Beata Klimek
 • Inż. arch. Katarzyna Czapla
 • Inż. arch. Agnieszka Laskowska

 

W ramach WBiA działają także 2 zespoły oceniające:
 

Zespół oceniający ds. kierunku Budownictwo:

 • Dr hab.inż. Wojciech Franus, prof. PL - przewodniczący
 • Dr hab.inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL
 • Dr inż. Marta Słowik
 • Dr inż. Jerzy Kukielka
 • Dr inż. Piotr Jaśkowski
 • Dr inż. Piotr Wielgos

Zespół oceniający ds. kierunku Architektura:

 • Dr hab.inż. Mykola Bevz, prof. PL - przewodniczący
 • Dr hab.inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL
 • Dr inż. arch. Jan Wrana
 • Dr inż. arch. Halina Landecka
 • Dr inż. Danuta Barnat-Hunek