Pełnomocnicy dziekana

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

dr inż. Wojciech Adamczyk

Pełnomocnik ds. budżetu i finansów

dr hab. inż. Piotr Jaśkowski

 

Pełnomocnicy ds. praktyk

Kierunek budownictwo:

dr inż. Jacek Szulej – I stopień

dr inż. Jerzy Szerafin – II stopień

kierunek architektura:

dr inż. arch. Halina Landecka               

 

Pełnomocnik ds. współpracy z Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego                               

dr inż. Sławomir Biruk                            

Przedstawiciel wydziału ds. współpracy z Biurem Karier

dr inż. Jacek Szulej                                  

 

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

 

Koordynatorzy ds. wymiany międzynarodowej;

Kierunek budownictwo:

wyjazdy - studenci:

dr inż. Magdalena Grudzińska

przyjazdy - pracownicy: 

Dr inż. Małgorzata Snela                                                   

 

przyjazdy - studenci: 

mgr inż. Bartosz Szostak

praktyki:

dr inż. Agata Czarnigowska

                                                       

Kierunek architektura:

wyjazdy:

mgr inż. arch. Wojciech Kocki                                         

przyjazdy:

mgr inż. arch. Michał Dmitruk                                         

praktyki:

dr inż. Agata Czarnigowska                                              

 

Pracownik odpowiedzialny za pracę zespołu oraz zawieranie umów międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus+                                                                                                                                        

dr inż. Magdalena Grudzińska