Council of the facultyRada Wydziału Budownictwa i Architektury

 
 

Członkowie RW z głosem stanowiącym   

 1. Dr hab. inż. Bogusław Szmygin prof. PL - Dziekan Wydziału     
 2. Dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL - Prodziekan ds. nauki
 3. Dr inż. Marek Grabias - Prodziekan ds. studenckich studiów I stopnia
 4. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - Prodziekan ds. studenckich studiów II stopnia
 5. Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. zw.                  
 6. Prof. dr hab. inż. arch. Józef Lenartowicz, prof. PL             
 7. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski, prof. PL                    
 8. Prof. dr hab. inż. arch. Petro Rychkov, prof. zw.                             
 9. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof. zw.                                 
 10. Prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak, prof. zw.
 11. Dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL                             
 12. Dr hab. inż. Ewa Błazik – Borowa, prof. PL                        
 13. Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL  
 14. Dr hab. inż. Małgorzata Franus                                          
 15. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL                                      
 16. Dr hab. inż. Grzegorz  Golewski, prof. PL                            
 17. Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL                                     
 18. Dr hab. Justyna Jaroszyńska – Wolińska, prof. PL               
 19. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski                                                 
 20. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki                                                
 21. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL                                              
 22. Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL
 23. Dr inż. Janusz Bohatkiewicz                                                
 24. Dr Lucjan Gazda                                                                  
 25. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka                                          
 26. Dr inż. Anna Życzyńska
 27. Mgr Jadwiga Łukasik
 28. Mgr Kazimierz Słowik
 29. Stud. Magdalena Grabias
 30. Stud. Dominika Kowalczyk
 31. Stud. Tomasz Kurzejewski
 32. Stud. Wojciech Mądro
 33. Stud. Karolina Niezgoda
 34. Stud. Ewa Pronobis
 35. Stud. Bartłomiej Tymosiak   

Członkowie RW z głosem doradczym

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym):

 1. Dr inż. Jolanta Słoma - przedstawiciel ZNP
 2. Dr Marcin Kneć - przedstawiciel NSZZ Solidarność

Zapraszani goście:

 1. Dr hab. inż. Jan Kukiełka
 2. Dr inż. Andrzej Sumorek
 3. Mgr Krzysztof Głąb