Council of the facultyRada Wydziału Budownictwa i Architektury

 
 

Członkowie RW z głosem stanowiącym   

 1. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin - dziekan wydziału
 2. Dr inż. Marek Grabias - prodziekan ds. studenckich studiów I stopnia
 3. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - prodziekan ds. studenckich studiów II stopnia
 4. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, prof.
 5. Prof. dr hab. inż. Anna Halicka, prof.
 6. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof.
 7. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. uczelni
 8. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. uczelni
 9. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, prof. uczelni
 10. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. uczelni
 11. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka, adiunkt
 12. Dr hab. inż. Grzegorz  Golewski, prof. uczelni
 13. Dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof. uczelni
 14. Dr inż. Anna Życzyńska, prof. uczelni
 15. Dr inż. Wojciech Adamczyk, adiunkt
 16. Dr inż. Marcin Górecki, adiunkt
 17. Dr inż. Maciej Szeląg, adiunkt
 18. Mgr inż. Bartosz Szostak, asystent
 19. Mgr inż. Iwona Stachyra, prac. n. n. a.
 20. Mgr inż. Michał Wróbel, doktorant
 21. Student Klaudia Kamińska
 22. Student Patryk Rumiński
 23. Student Kamil Świstoń

Osoby z głosem doradczym

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym):

 1. Mgr inż. Grażyna Borecka - przedstawiciel ZNP
 2.  - przedstawiciel NSZZ Solidarność

Zapraszani goście:

 1. Dr inż. Andrzej Sumorek
 2. Mgr Krzysztof Głąb
 3. Mgr Urszula A. Marquez Skóra