Rady Dyscyplin Naukowych

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka

 1. Prof. dr hab. inż. Bogusłąw Szmygin - Przewodniczący Rady
 2. Dr hab. inż. arch. Mykola Bevz
 3. Dr hab. inż. Anna Ostańska
 4. Dr inż. arch. Kamila Boguszewska
 5. Dr inż. Krzysztof Janus
 6. Dr Beata Klimek
 7. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 8. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 9. Dr inż. arch. Hubert Trammer
 10. Dr inż. Maciej Trochonowicz

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport

 1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus - Przewodniczący Rady
 2. Dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek
 3. Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
 4. Dr hab. inż. Sławomir Biruk
 5. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz
 6. Dr hab. inż. Małgorzata  Franus
 7. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski
 8. Prof. dr hab. inż. Anna Halicka
 9. Dr hab. inż. Piotr Jakośkowski
 10. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki
 11. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski
 12. Dr hab. inż. Magdalena Roglaska
 13. Prof. dr hab. inż  Tomasz Sadowski
 14. Dr hab. inż.  Marta Słowik
 15. Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk