Wybory 2020

Komunikat Nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Budownictwa i Architektury

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej oraz przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą harmonogramem czynności wyborczych na kadencję 2020-2024, informuje, że harmonogram wyborów do organów kolegialnych, na Dziekana i do Rady Wydziału na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej uległ zmianom i przedstawia się następująco :

 • 4 czerwca 2020r. (czwartek), godz. 1000, sala 101 (sala Rady Wydziału)  - posiedzenie Rady Wydziału i wybory kandydata na Dziekana Wydziału,
 • 17 czerwca 2020r, (środa), godz. 1000, sala 101 (sala Rady Wydziału)  - posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport i wybory kandydata na Przewodniczącego RDN Inżynieria Lądowa i Transport,
 • 17 czerwca 2020r, (środa), godz. 1200, sala 334 - posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka i wybory kandydata na Przewodniczącego RDN Architektura i Urbanistyka,
 • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 800, Aula II - wybory przedstawiciela do Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek)) godz. 1000, Aula II - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy adiunktów,
 • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 1200, Aula II - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału z grupy asystentów,
 • 29 czerwca 2020r.  (poniedziałek) godz. 1400, sala 101 (sala Rady Wydziału)  - wybory do Rady Wydziału i Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni,
 • 30 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 1000, Aula II - wybory przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 4 marca 2020 r. wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy „profesorów i profesorów uczelni” na kadencję 2020 – 2024 zostali wybrani:

 1. Dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof.PL
 2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
 3. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof.PL
 4. Dr hab. inż. Jaśkowski Piotr, prof.PL
 5. Dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof.PL
 6. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
 7. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
 8. Dr inż. Anna Życzyńska, prof.PL

 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 4 marca 2020 r. wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy „pozostałych nauczycieli akademickich” na kadencję 2020 – 2024 zostali wybrani:

 1. Dr inż. Maciej Kowal
 2. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 3. Dr inż. Maciej Szeląg
 4. Mgr inż. Bartosz Szostak