Praca


Wydział Budownictwa i Architektury  informuje, iż posiada aktualnie następujące oferty pracy.

  • asystent w Samodzielnej Pracowni Architektonicznej (dokumenty do 6 lipca 2015)
  • asystent w Katedrze Geotechniki (dokumenty do 6 lipca 2015)
  • asystent w Katedrze Geotechniki (dokumenty do 6 lipca 2015)
  • asystent w Katedrze Mechaniki Budowli (dokumenty do 6 lipca 2015)
  • asystent w Katedrze Mechaniki Budowli (dokumenty do 14 sierpnia 2015)
  • asystent w Katedrze Inżynierii Procesów Budowlanych (dokumenty do 14 sierpnia 2015)
  • asystent w Katedrze Budownictwa Ogólnego (dokumenty do 6 lipca 2015)
  • asystent w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (dokumenty do 14 sierpnia 2015)
  • asystent w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (dokumenty do 14 sierpnia 2015)
  • starszy wykładowca w Katedrze Dróg i Mostów (dokumenty do 6 lipca 2015)

Kwestionariusz osobowy - do pobrania