Praca


Wydział Budownictwa i Architektury  informuje, iż posiada aktualnie następujące oferty pracy.

  • Profesor zwyczajny w Katedrze Konserwacji Zabytków
  • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mechaniki Budowli
  • asystent w Katedrze Mechaniki Ciała Stałego
  • asystent nr.2 w Katedrze Konserwacji Zabytków
  • pracownik nr.1 w Laboratorium Budownictwa
  • pracownik nr.2 w Laboratorium Budownictwa

 

Kwestionariusz osobowy - do pobrania