Konkurs prac dyplomowych na kierunku BudownictwoInformacje o konkursie:

1. OGŁOSZENIE KONKURSU

2. REGULAMIN KONKURSUPrzykładowy plakat został zamieszczony TUTAJ


Wymiary plakatu A1:

841 x 594 mm - układ poziomy

594 x 841 mm - układ pionowy


Przede wszystkim należy sprawdzić czy plakat zawiera:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko Autora

- imię i nazwisko oraz tytuł naukowy Promotora

- logo Wydziału

- czytelne rysunki i wykresy (w dobrej rozdzielczości do druku)

- odpowiednie wymiary (format A1) wg informacji zawartej powyżej

- jasno przedstawione i opisane rozwiązanie problemu inżynierskiego za pomocą rysunków/zdjęć i tekstu (plakaty zawierające jedynie rysunki/zdjęcia bez opisów lub jedynie tekst bez opracowania graficznego są automatycznie odrzucane)

- akceptowalny format PDF lub JPEG

Plakaty konkursowe przygotowane według informacji zawartych w Ogłoszeniu Konkursu proszę składać do Sekretariatów Katedr, pokoju 413 - na płycie CD/DVD lub drogą mailową na adres: b.kawecki@pollub.pl


Najlepsze prace zostaną wystawione podczas corocznego zjazdu Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na tej samej uroczystości zostaną również wręczone nagrody laureatom.Dodatkowe dane kontaktowe:

mgr inż. Bartosz Kawecki

b.kawecki@pollub.pl

pokój 409