Egzamin z rysunku - studia I stopnia

Wyniki egzaminu z rysunku odręcznego na kierunek Architektura  z dnia 3 i 4 lipca 2018r.

Lista kandydatów na egzamin z rysunku w dniach 28-30 czerwca 2017 r.

28.06.2017 :

Grupa 1 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00),
02.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00)

Grupa 2 na egzamin z rysunku odręcznego – kierunek Architektura

01.07.2013 – godz. 14.00 (rejestracja na egzamin od 13.00),
02.07.2013 – godz. 9.00 (rejestracja na egzamin od 8.00)

29.06.2017 :

30.06.2017 :

 

 

Egzamin z rysunku na kierunek Architektura w roku akademickim 2020/21

W związku z egzaminem z rysunku w formie zdalnej na kierunek Architektura Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wprowadza podział kandydatów na grupy. Podział na grupy zostanie opublikowany w 16.07.2020 (czwartek) na podstronie dla kandydatów  (strona wydziału BiA). Sesje wideokonferencyjne zostaną przeprowadzone przy pomocy systemu Google Meet. Każda grupa będzie posiadała własny link do systemu wideokonferencji.  Linki do poszczególnych sesji wideokonferencyjnych zostaną opublikowane w systemie Elektroczniej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/21 na kierunek studiów Architektura w Politechnice Lubelskiej

Egzamin z rysunku na kierunek Architektura w roku akademickim 2020/21 odbędzie się:

- Próbny egzamin zdalny z rysunku 17.07.2020 godz. 12:00
- dla obywateli polskich - 20-22.07.2020r.
- dla cudzoziemców - 31.08-01.09.2020 r.

Egzamin z rysunku odręcznego ma na celu:

- sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
- sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
- sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.

Zakres egzaminu na kierunek Architektura

Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.


Forma egzaminu z rysunku na kierunek Architektura

W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów, z uwagi na sytuację epidemiczną, egzamin wstępny z rysunku odbędzie się w formie zdalnej.

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem:
-  rysunek z natury
-  rysunek z wyobraźni

Każdy z rysunków powinien być wykonany na arkuszu o formacie B2

Kandydat ma obowiązek wykonania obydwu zadań rysunkowych. Czas Trwania egzaminu przewiduje się na 3 godziny zegarowe (180 min) na jeden rysunek, przy czym każdy z rysunków będzie wykonywany w innym dniu.

Tematy prac zostaną opublikowane w dniu egzaminu w systemie ERK.

Skan lub zdjęcie rysunku w wysokiej rozdzielczości  musi zostać przesłane do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem systemu ERK (elektronicznej rejestracji kandydatów) w ustalonym czasie od zakończenia egzaminu.

W celu załadowania pliku rysunku do sytemu  należy po zalogowaniu się wybrać ścieżkę:
Dane Kandydata > załączone dokumenty.

Jakość zdjęcia musi pozwalać na dokładne sprawdzenie pracy nawet w powiększeniu i będzie sprecyzowana w wymaganiach egzaminacyjnych.

Dalsze szczegóły będą opublikowane wkrótce.