Egzamin z rysunku - studia I stopnia

Egzamin z rysunku na kierunek architektura w roku akademickim 2020/21

W celu przeprowadzenia egzaminu z rysunku na kierunek Architektura w formie zdalnej Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wprowadza podział kandydatów na grupy. Podział na grupy zostanie opublikowany 16.07.2020 (cudzoziemcy - 21.08.2020) na podstronie dla kandydatów  (strona wydziału BiA) oraz w systemie ERK. Sesje wideokonferencyjne zostaną przeprowadzone przy pomocy systemu Google Meet. Aby z niego skorzystać wystarczy przeglądarka internetowa (oraz kamera, mikrofon i głośniki). Każda grupa będzie posiadała własny link do systemu wideokonferencji.  Linki do poszczególnych sesji wideokonferencyjnych zostaną opublikowane w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) w dziale ogłoszenia.

Podział na grupy - zdalny egzamin z rysunku (cudzoziemcy)

Zgoda na utrwalenie wizerunku - (niezbędna aby wziąć udział w egzaminie zdalnym z rysunku)

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/21 na kierunek studiów Architektura w Politechnice Lubelskiej

Instrukcja połączenia do systemu wideokonferencji używanego w trakcie zdalnego egzaminu wstępnego z rysunku.

Egzamin wstępny z rysunku na kierunek Architektura w roku akademickim 2020/21 odbędzie się:

- próbny egzamin zdalny (obywatele polscy) - 17.07.2020 r. o godz. 12:00;

- egzamin dla obywateli polskich - 20-21.07.2020 r. o godz. 10:00 (logowanie od 9:30);

- próbny egzamin zdalny (cudzoziemcy) - 24.08.2020 o godz. 12:00  czasu polskiego (logowanie od 12:00);

- egzamin dla cudzoziemców - 31.08-01.09.2020 r. o godz. 10:00 czasu polskiego (logowanie od 9:30).

W trakcie egzaminu próbnego kandydaci przećwiczą m.in. procedurę załączania plików w systemie ERK, przekazując  Zgodę na utrwalenie wizerunku. 
Udzielenie wymienionej zgody jest konieczne,  
ponieważ egzamin będzie nagrywany.

Dokument należy wydrukować, wypełnić dane osobowe, wybrać wariant wyrażam.../ nie wyrażam.. poprzez skreślenie niepotrzebnego, podpisać własnoręcznie, zrobić skan lub zdjęcie i przesłać przez system ERK.

Jeśli kandydat nie ma możliwości wydrukowania formularza, PRZEPISUJE ODRĘCZNIE PEŁNĄ TREŚĆ DOKUMENTU  i dalej postępuje jak wyżej.

Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego (najpóźniej do 28.08.2020 do godz. 14) kandydaci, którzy nie brali udziału w egzaminie próbnym lub uczestniczyli, lecz nie przesłali dokumentu, zobowiązani są przesłać Zgodę na utrwalenie wizerunku przez system ERK.

W czasie egzaminu należy podczas zatwierdzania okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem.

Dla bezpieczeństwa, kandydat pokazuje dokument w taki sposób, aby widoczne było TYLKO ZDJĘCIE ORAZ IMIĘ I NAZWISKO, pozostałe dane zasłania dłonią.

Egzamin z rysunku odręcznego ma na celu:

- sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia kandydata,
- sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy w zakresie możliwości kreowania przestrzeni trójwymiarowej oraz umiejętności jej stosowania w rozwiązaniu problemów komponowania przestrzeni.
- sprawdzenie umiejętności kandydata pod kątem jego predyspozycji do zawodu architekta, jego zainteresowań architekturą i sztuką.

Zakres egzaminu na kierunek architektura

Kandydat na kierunek studiów Architektura  zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych, ocenianych w skali od 0 do 250 punktów (każde zadanie).

Kandydat na kierunek studiów Architektura  może uzyskać maksymalnie 500 punktów, łącznie z obu zadań rysunkowych. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyska minimum 150 punktów.

Forma egzaminu na kierunek architektura

W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów, z uwagi na sytuację epidemiczną, egzamin wstępny z rysunku odbędzie się w formie zdalnej - w postaci wideokonferencji.

Egzamin obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem grafitowym:
-  rysunek z natury - 31.08.2020
-  rysunek z wyobraźni - 01.09.2020

Każdy z rysunków powinien być wykonany na arkuszu o formacie B2

Kandydat ma obowiązek wykonania obydwu zadań rysunkowych. Przewiduje się 3 godziny zegarowe (180 min) na wykonanie jednego rysunku.

Odliczanie czasu trwania egzaminu rozpocznie się po omówieniu tematów i spraw organizacyjnych. 

W czasie egzaminu w pomieszczeniu, w którym rysuje kandydat, nie powinny znajdować się osoby trzecie, a w szczególności niedozwolone jest udzielanie kandydatowi wskazówek odnośnie pracy egzaminacyjnej. W przypadku nie zachowania powyższych rygorów, egzamin kandydata może zostać unieważniony.

Tematy prac zostaną opublikowane w dniu egzaminu w systemie ERK i na platformie wideokonferencyjnej.

Logując się do wideokonferencji, kandydat musi podać Imię, drugie Imię i Nazwisko w pełnym brzmieniu.

Skan lub zdjęcie rysunku w wysokiej rozdzielczości  musi zostać przesłane do Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem systemu ERK (elektronicznej rejestracji kandydatów) w przeciągu 30 minut od zakończenia egzaminu.

Jakość zdjęcia musi pozwalać na dokładne sprawdzenie pracy nawet w powiększeniu i jest sprecyzowana w dokumencie "Zasady postępowania..." wymienionym powyżej.

W celu załadowania pliku rysunku do systemu  ERK należy po zalogowaniu się wybrać ścieżkę:
Dane Kandydata > załączone dokumenty.

Nazwy plików załączanych przez system ERK nie wymagają specyfikacji.

Wyjątkowo, wyłącznie w przypadku, gdy kandydat nie będzie miał możliwości załadowania pliku w systemie ERK, należy nadać plikowi unikalną nazwę UID_Nazwisko_Imię_1 (pierwszy rysunek) lub UID_Nazwisko_Imię_2 (drugi rysunek) i przesłać plik na adres e-mail wb.rysunek@pollub.pl z konta e-mail zarejestrowanego przez kandydata w systemie ERK. W tytule wiadomości należy wpisać "Nazwisko Imię Rysunek1" ("Nazwisko Imię Rysunek2").