Terminarz rekrutacji

Studia stacjonarne i niestacjonarne  I stopnia w roku akademickim 2021/2022 "semestr zimowy"

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK)

Studia stacjonarne

- architektura : 17.05.2021 - 20.06.2021

- budownictwo: 17.05.2021 - 09.07.2021

Studia niestacjonarne

- budownictwo: 17.05.2021 - 16.07.2021

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

Studia stacjonarne

- architektura : 17.05.2021 - 20.06.2021

- budownictwo: 17.07.2021 - 09.07.2021 

Studia niestacjonarne

- budownictwo: 17.05.2021 - 16.07.2021 

3. Egzamin wstępny z rysunku (zdalnie) na kierunek architektura

- Polacy i cudzoziemcy : 06-07.07.2021

4. Wprowadzenie do systemu ERK wyników ze świadectwa dojrzałości, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

- Studia stacjonarne: do 11.07.2021

- Studia niestacjonarne - do 18.07.2021 

5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

- Studia stacjonarne: do 12.07.2021 (do godz. 15:00)

- Studia niestacjonarne - do 19.07.2021 (do godz. 15:00)

6. Dostarczenie wymaganych dokumentów (rejestracja kandydatów na studia) w formie wskazanej przez WKR.   

- Studia stacjonarne: 12.07.2021 - 16.07.2021 

- Studia niestacjonarne: 19.07.2021 - 24.07.2021