Terminarz rekrutacji

Studia stacjonarne i niestacjonarne  I stopnia w roku akademickim 2021/2022 "semestr zimowy"

Budownictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne - II tura

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK)  

-  17.07.2021 - 15.09.2021

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

- 17.07.2021 - 15.09.2021 

4. Wprowadzenie do systemu ERK wyników ze świadectwa dojrzałości, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

- 17.07.2021 - 15.09.2021

5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

- 17.07.2021 - 15.09.2021

6. Dostarczenie wymaganych dokumentów (rejestracja kandydatów na studia) w formie wskazanej przez WKR.   

- 20.09.2021 - 23.09.2021