Wyniki postępowania kwalifikacyjnego


Listy osób zakwalifikowanych do przyjęciana II stopień studiów w roku akademickim 2018/2019 :

 

II Tura

Architektura:

Budownictwo stacjonarne:

Budownictwo niestacjonarne:

 

Architektura stacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Architektura stacjonarne na rok akademicki 2018/2019

Budownictwo stacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Budownictwo stacjonarne na rok akademicki 2018/2019

Budownictwo niestacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Budownictwo niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów II stopnia zobowiązani są złożyć  komplet wymaganych dokumentów w dniach 4-6.02.2019 r. w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału

Budownictwa i Architektury - ul. Nadbystrzycka 40, I piętro pok. 103, w godzinach 11:00-17:00.

Dokumenty przesyłane drogą pocztową należy dostarczyć kompletne w wymaganym terminie (liczy się data stępla pocztowego) na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin


Dokumenty należy złożyc w białej wiązanej tekturowej teczce opisanej według wzoru (patrz zakładka wymagane dokumenty).


Wyniki  z egzaminu z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka ( zdał, nie zdał , ranking)

  • Lista kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów, którzy nie zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów według rankingu, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz

Wyniki egzaminu odręcznego z rysunku na kierunek Architektura

Alfabetyczna lista osób, które zdały egzamin odręczny z rysunku.

Rankingowa lista osób, które zdały egzamin odręczny z rysunku.

Alfabetyczna lista osób, które nie zdały egzamin odręczny z rysunku.

 

Listy osób przyjętych na I stopień studiów

Architektura - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie):

 

Uwaga:

Poział na specjalności może ulec zmianie po decyzji Senatu Politechniki Lubelskiej w dniu 28.02.2013 r.

Lista osób przyjętych na II stopień studiów :

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

2. Architektura i Urbanistyka:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo: