Wyniki postępowania kwalifikacyjnego


Listy osób przyjętych:

 

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych na kierunek Budownictwo stacjonarne na rok akademicki 2016/2017

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych na kierunek Budownictwo niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych na kierunek Budownictwo niestacjonarne w II turze na rok akademicki 2016/2017

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych na kierunek Architektura na rok akademicki 2016/2017


 

 

II Tura

III Tura


IV Tura

 

Kierunek Budownictwo - Niestacjonarne

I Tura

 


Wyniki  z egzaminu z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka ( zdał, nie zdał , ranking)

  • Lista kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów, którzy nie zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów według rankingu, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz

 

Listy osób przyjętych na I stopień studiów

Architektura - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na II stopień studiów

 

II Tura postępowania kwalifikacyjnego

Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie):Architektura - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

 

I Tura postępowania kwalifikacyjnego

Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie):


 

Architektura - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

 

 

Przyjmowanie dokumentów (I tura) w dniach  6-7 lutego 2017r.,   w godzinach 10-17,   w pokoju 102  I piętro

 

Lista osób zakwalifikowanych na II stopień studiów :

III Tura

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo:

Rejestracja kandydatów w III turze p. 103 - dziekanat I piętro    01 marca 2013 r. 1200 - 1400 i 02 marca 2013r. 1200 - 1400

Uwaga:

Poział na specjalności może ulec zmianie po decyzji Senatu Politechniki Lubelskiej w dniu 28.02.2013 r.

Lista osób przyjętych na II stopień studiów :

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

2. Architektura i Urbanistyka:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo: