Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

STUDIA I STOPNIA

Wyniki  z egzaminu z rysunku na kierunek Architektura ( zdał, nie zdał , ranking)

  • Lista kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów, którzy nie zdali egzaminu z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów według rankingu, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz


Listy osób zakwalifikowanych do przyjęciana na I stopień studiów w roku akademickim 2021/2022 :

 

II Tura

Architektura:

Budownictwo:

 

I Tura

Architektura:

Budownictwo:

 Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia zobowiązani są przesłać  komplet  wymaganych dokumentów  drogą pocztową w dniach 

  • Studia stacjonarne: 12-16.07.2021 
  • Studia niestacjonarne: 19-24.07.2021 

Oryginały dokumentów przesyłane drogą pocztową należy dostarczyć kompletne w wymaganym terminie  na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin


Dokumenty należy złożyc w białej wiązanej tekturowej teczce opisanej według wzoru (patrz zakładka wymagane dokumenty).


 

 

Lista osób przyjętych na II stopień studiów :

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

2. Architektura i Urbanistyka:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo: