Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Winiki postępowania kwalifikacyjnego zostana opublikowane zgodnie z terminarzem.


Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w roku akademickim 2017/2018 :

 

II Tura

Budownictwo niestacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Budownictwo niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018

 

II Tura

Architektura:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Architektura stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

Rankingowa  lista rezerwowa kandydatów na kierunek Architektura stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

 

Budownictwo stacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Budownictwo stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

Rankingowa  lista rezerwowa kandydatów na kierunekBudownictwo stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów I stopnia zobowiązani są złożyć  komplet wymaganych dokumentów w dniach 17-19.07.2017 r. w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału
Budownictwa i Architektury - ul. Nadbystrzycka 40, I piętro pok. 103, w godzinach 10:00-14:00.

Dokumenty przesyłane drogą pocztową należy dostarczyć w wymaganym terminie (liczy się data stępla pocztowego) na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin


Dokumenty należy złożyc w białej wiązanej tekturowej teczce opisanej według wzoru (patrz zakładka wymagane dokumenty).

 

I Tura

Architektura:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Architektura stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

Rankingowa  lista rezerwowa kandydatów na kierunek Architektura stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

 

Budownictwo stacjonarne:

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Budownictwo stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

Rankingowa  lista rezerwowa kandydatów na kierunekBudownictwo stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

 


Wyniki  z egzaminu z rysunku na kierunek Architektura i Urbanistyka ( zdał, nie zdał , ranking)

  • Lista kandydatów, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów, którzy nie zdali egzamin z rysunku - zobacz
  • Lista kandydatów według rankingu, którzy zdali egzamin z rysunku - zobacz

 

Listy osób przyjętych na I stopień studiów

Architektura - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie):

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na II stopień studiów

Od dnia 19.02.2018
Wszelkie sprawy związane z rekrutacją należy załatwiać w dziekanacie
pok. nr. 30 parter WICA

 

II Tura postępowania kwalifikacyjnego

Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie):


 

Architektura - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

 

I Tura postępowania kwalifikacyjnego

Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

Budownictwo - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie):


 

Architektura - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):

 

 

Przyjmowanie dokumentów (II tura) w dniach  12-14 lutego 2018r.,   w godzinach 10-17,   w pokoju 103  I piętro

 

Lista osób zakwalifikowanych na II stopień studiów :

III Tura

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo:

Rejestracja kandydatów w III turze p. 103 - dziekanat I piętro    01 marca 2013 r. 1200 - 1400 i 02 marca 2013r. 1200 - 1400

Uwaga:

Poział na specjalności może ulec zmianie po decyzji Senatu Politechniki Lubelskiej w dniu 28.02.2013 r.

Lista osób przyjętych na II stopień studiów :

Stacjonarnych:

1. Budownictwo:

2. Architektura i Urbanistyka:

Niestacjonarnych

1. Budownictwo: