Kontakt

Kontakt Wydziału Budownictwa i Architektury

Adres wydziału:

Ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

Dane do faktury :

Politechnika Lubelska

Ul. Nadbystrzycka 38d

20-618 Lublin

NIP: 712-010-46-51


Sekretariat

Dziekanat

Jednostki wydziałowe

Biblioteka

Komisja rekrutacyjna

Admin - informatyk WBiA