Dziekanat

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Architektury

Parter WICA pokój 030

             kierownik dziekanatu: mgr U. Aldona Marquez Skóra

             tel. (0-81) 538-44-55
             E-mail: u.skora@pollub.pl

Parter WICA pokój 031
          
             specjalista: Elżbieta Milanowska
             specjalista: mgr Joanna Wiśniewska-Baran
             samodzielny referent: Katarzyna Stelmach-Biszczak     
             starszy referent mgr Zuzanna Jakubczyk
             referent :  Agnieszka Zawada    


 

             tel. (0-81) 538-44-56
             fax. (0-81) 538-41-77
             E-mail: wb.dziekanat@pollub.pl


       Godziny przyjęć:

       • Studia dzienne:

            godz. 1200 - 1500

            wtorek - piątek

        Studia zaoczne:

            godz. 1000 - 1400

            soboty zjazdowe