Jednostki wydziałowe

Jednostki Wydziału Budownictwa i Architektury

          Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
          Kierownik - dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. uczelni
          tel. (0-81) 538 - 4640

                - sekretariat:  mgr Emilia Kozińska
                                      tel. (0-81) 538 - 4640
                                      E-mail: wb.kauipp@pollub.pl

          Katedra Budownictwa Ogólnego
          Kierownik - dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof. uczelni
          tel. (0-81) 538 - 4426

                - sekretariat: mgr inż. Monika Suchorab
                                       tel. (0-81) 538 - 4428
                                       E-mail: wb.kbo@pollub.pl


          Katedra Dróg i Mostów
          Kierownik - dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. uczelni
          tel. (0-81) 538 - 4375

                - sekretariat: mgr Małgorzata Pogorzelska
                                      tel. (0-81) 538 - 4376
                                      E-mail: wb.kdim@pollub.pl


          Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii
          Kierownik - Prof. dr hab. Wojciech Franus
          tel. (0-81) 538 - 4162

                - sekretariat: mgr inż. Joanna Jabłońska
                                      tel. (0-81) 538 - 4399
                                      E-mail: wb.kg@pollub.pl

          Katedra Konserwacji Zabytków
          Kierownik - Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
          tel. (0-81) 538 - 4389

                - sekretariat: mgr Katarzyna Choroś
                                      tel. (0-81) 538 - 4389
                                      E-mail: wb.kkz@pollub.pl


          Katedra Konstrukcji Budowlanych
          Kierownik - Prof. dr hab. inż. Anna Halicka
          tel. (0-81) 538 - 4394

                - sekretariat: mgr inż. Dominika Franczak-Balmas
                                      tel. (0-81) 538 - 4391
                                      E-mail: wb.kkb@pollub.pl


          Katedra Mechaniki Budowli
          Kierownik - dr hab.  inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. uczelni
          tel. (0-81) 538 - 4433
   
                - sekretariat: mgr Aleksandra Rozner
                                      tel. (0-81) 538 - 4435
                                      E-mail: wb.kmb@pollub.pl


          Katedra Mechaniki Ciała Stałego
          Kierownik - prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
          tel. (0-81) 538 - 4386

                - sekretariat: mgr inż. Agnieszka Bukowska
                                      tel. (0-81) 538 - 4384
                                      E-mail: wb.kmcs@pollub.pl


          Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
          Kierownik - dr hab. inż. Piotr Jaśkowski prof. uczelni
          tel. (0-81) 538 - 4447
   
                - sekretariat: mgr inż. Iwona Stachyra
                                       tel. (0-81) 538 - 4440
                                      E-mail: wb.kipb@pollub.pl

 

          Katedra Architektury Współczesnej
          Kierownik - dr  inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. uczelni
          tel. (0-81) 538 - 4454
          E-mail: wb.kaw@pollub.pl

                - sekretariat:  mgr inż. Małgorzata Marszałowicz
                                       tel. (0-81) 538 - 4454
                                      E-mail: wb.kaw@pollub.pl


          Laboratorium Budownictwa
          Kierownik - dr inż. Andrzej Sumorek
          tel. (0-81) 538 - 4650
          E-mail: wb.lb@pollub.pl


          Laboratorium Metod Numerycznych
          Kierownik - dr hab.  inż. Jerzy Podgórski, prof. uczelni
          tel. (0-81) 538 - 4438
          E-mail: wb.lmn@pollub.pl