Komisja Rekrutacyjna

Komisja rekrutacyjna Wydziału Budownictwa i Architektury

I piętro pokój 112

             tel. (0-81) 538-46-10
             E-mail: wb.rekrutacja@pollub.pl