Dziekanat

parter WICA 030 lub I piętro pokój 110 (wejście przez 104-sekretariat wydziału)

Prodziekan ds. studenckich I stopnia: dr inż. Marek Grabias  

Godziny przyjęć studentów: środa  1400 - 1600 (od października do stycznia)

E-mail: m.grabias@pollub.pl

        Prodziekan ds. studenckich II stopnia: dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

        Godziny przyjęć studentów: czwartek  1400 - 1600 (od października do stycznia)

E-mail: b.kwiatkowski@pollub.pl

parter WICA pokój 031

kierownik dziekanatu: mgr Jadwiga Łukasik  

tel. (0-81) 538-44-55
E-mail: j.lukasik@pollub.pl

  parter WICA pokój 030

specjalista: mgr inż. Dorota Lenkiewicz   ( 1 rok Budownictwo stacjonarne II stopnia , 1 rok architektura I stopnia,2 rok Budownictwo niestacjonarne I stopnia,)                                                    
samodzielny referent: Milanowska Elżbieta    (3 rok Architektura studia I stopnia, 2 rok Architektura studia II stopnia, 1 rok Budownictwo stacjonarne I stopnia , 1  rok Budownictwo niestacjonarne  I stopnia)
samodzielny referent: mgr Joanna Wiśniewska-Baran    ( 1 rok Budownictwo stacjonarne II stopnia,1 rok Architektura studia II stopnia,  4 rok Budownictwo niestacjonarne I stopnia)
samodzielny referent: mgr Urszula Aldona Skóra  ( 1 rok Budownictwo stacjonarne II stopnia ,2 rok Budownictwo niestacjonarne I stopnia)                                                                                                                            starszy referent: Katarzyna Stelmach - Biszczak ( 3 rok Budownictwo stacjonarne I stopnia, 1 rok Budownictwo studia II stopnia - niestacjonarne , 2 rok Budownictwo niestacjonarne II stopnia, 2 rok Architektura studia I stopnia)

tel. (0-81) 538-44-56
fax. (0-81) 538-41-77
E-mail: wb.dziekanat@pollub.pl


Godziny przyjęć:

• Studia stacjonarne:

godz. 1200 - 1500
wtorek - piątek

• Studia niestacjonarne:

godz. 1000 - 1400
soboty zjazdowe