Egzamin dyplomowy

1. Egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia

Egzamin dyplomowy - część pisemna

Egzamin dyplomowy - przedłużenie do 30.04.2018r

Terminarz  egzaminu dyplomowego  dla studiów I stopnia 2017/18 - kierunek BUDOWNICTWO STACJONARNE, NIESTACJONARNE  i ARCHITEKTA  - prowadzący

Terminarz  egzaminu dyplomowego  dla studiów I stopnia 2017/18 - kierunek BUDOWNICTWO STACJONARNE, NIESTACJONARNE  i ARCHITEKTA  - studenci

 Składy komisji egzaminacyjnych 

- Kierunek Budownictwo

- Kierunek Architektura

Pytania na pisemną część egzaminu dyplomowego

  •  Studia I stopnia (inżynierskie) 

- Budownictwo stacjonarne i niestacjonarne

- Architektura

  Wewnętrzny regulamin dyplomowania obowiązujący od 07.06.2017r.

2. Egzamin dyplomowy dla studiów II stopnia

Terminarz dyplomowania dla studiów II stopnia

Terminarz dyplomowania dla niestacjonarnych studiów II stopnia 

Dyplomowy egzamin poprawkowy część pisemna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

 Składy komisji egzaminacyjnych  na pisemnym egzaminie dyplomowym

- Kierunek Budownictwo

- Kierunek Architektura

 Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Studia II stopnia (magisterskie - stacjonarne , pytania obowiązujące na egzaminie w sem. zimowym 2014/2015)

- Pytania wspólne (kierunek Budownictwo)- obowiązujące od 01.10.2015r

- RKZ- obowiązujące od 01.10.2015r

- Drogi i Mosty-obowiązujące od 01.10.2015r

- Drogi, Mosty i Ekoinfrastruktura - obowiązujące od 01.07.2018r

- TOB-obowiązujące od 01.10.2015r

- KBI-obowiązujące od 01.10.2015r

- Budownictwo Ekologiczne

- Architektura II pytania obowiązujące na egzaminie od sem. letniego w 2014/2015

Studia II stopnia (magisterskie - niestacjonarne , pytania obowiązujące na egzaminie w sem. zimowym 2014/2015)

- Pytania wspólne  obowiązujące od 01.10.2015r

- RKZ obowiązujące od 01.10.2015r

- Drogi i Mosty obowiązujące od 01.10.2015r

- KBI obowiązujące od 01.10.2015r

- TOB obowiązujące od 01.10.2015r