Egzamin dyplomowy

1. Egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia

Terminarz dyplomowania dla studiów  I stopnia  2020/21- studenci

Terminarz dyplomowania dla studiów  I stopnia  2020/21- nauczyciele

Terminarz dyplomowania dla studiów  II stopnia studia stacjonarne 2020/21

Terminarz dyplomowania dla studiów  II stopnia studia niestacjonarne 2020/21


 

 Składy komisji egzaminacyjnych 

- Kierunek Budownictwo

- Kierunek Architektura

Pytania na pisemną część egzaminu dyplomowego

  •  Studia I stopnia (inżynierskie) 

- Budownictwo stacjonarne i niestacjonarne

- Architektura

  Wewnętrzny regulamin dyplomowania obowiązujący od 30.09.2020r.

Wewnętrzne zasady prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania (obowiazujacy od 01.10.2021r.)

 

2. Egzamin dyplomowy dla studiów II stopnia

 Składy komisji egzaminacyjnych  na pisemnym egzaminie dyplomowym

- Kierunek Budownictwo

- Kierunek Architektura

 Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Studia II stopnia (magisterskie - stacjonarne , pytania obowiązujące na egzaminie w sem. zimowym 2014/2015)

- Pytania wspólne (kierunek Budownictwo)- obowiązujące od 01.10.2015r

- RKZ- obowiązujące od 01.10.2015r

- Drogi i Mosty-obowiązujące od 01.10.2015r

- Drogi, Mosty i Ekoinfrastruktura - obowiązujące od 01.07.2018r

- TOB-obowiązujące od 01.10.2015r

- KBI-obowiązujące od 01.10.2015r

- Budownictwo Ekologiczne

- Architektura II pytania obowiązujące na egzaminie od sem. letniego w 2014/2015

Studia II stopnia (magisterskie - niestacjonarne , pytania obowiązujące na egzaminie w sem. zimowym 2014/2015)

- Pytania wspólne  obowiązujące od 01.10.2015r

- RKZ obowiązujące od 01.10.2015r

- Drogi i Mosty obowiązujące od 01.10.2015r

- KBI obowiązujące od 01.10.2015r

- TOB obowiązujące od 01.10.2015r