Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

KIERUNEK:  BUDOWNICTWO  STACJONARNE

Studia  I stopnia

I rok  -  mgr  inż. Kamil Łosiewicz
II rok – dr inż. Przemysław Golewski
III rok – dr inż. Aleksander Robak
IV rok – dr inż. Jerzy Szerafin

Studia  II stopnia

I i II rok KBI – dr inż. Łukasz Jabłoński
I i II rok TOB dr inż. Agata Czarnigowska
I i II rok DMiE – dr. inż. Maciej Kowal
I i II rok RiKZ – dr Beata Klimek

KIERUNEK:  BUDOWNICTWO NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

I rok – mgr inż. Joanna Cichosz
II rok – dr inż. Krzysztof Nepelski
III rok – dr inż. Piotr Smarzewski
IV i V rok – dr inż. Agnieszka Woszuk

Studia II stopnia

I DMIE - mgr inż. Marcin Dębiński
II DMiE – dr inż. Krzysztof Śledziewski
I i II KBI – dr inż. Łukasz Jabłoński
I i II RiKZ – dr inż. Maciej Trochonowicz
I i II TOB – dr inż. Robert Bucoń

KIERUNEK:  ARCHITEKTURA

 Studia I stopnia

I rok – mgr inż. Grażyna Borecka
II i IV rok – dr inż. arch. Krzysztof Janus
III rok – mgr inż. arch. Michał Dmitruk

Studia II stopnia

I i II rok – dr hab. inż. Anna Ostańska, prof. ucz.