Praca dyplomowa

Terminarz dyplomowania dla studiów  I stopnia  2019/20

Terminarz dyplomowania dla studiów  II stopnia studia stacjonarne 2019/20

Terminarz dyplomowania dla studiów  II stopnia studia niestacjonarne 2019/20


Obieg dokumentów związanych z pracą dyplomową- Budownictwo

Standard pracy inżynierskiej (należy wpisać temat pracy) - Budownictwo

Standard pracy dyplomowej - Architektura

- Obieg dokumentów związanych z praca dyplomową - Architektura

- Instrukcja

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Część rysunkowa

Standard pracy magisterskiej (należy wpisać temat pracy) - Budownictwo

System antyplagiatowy

Opis płyty - zgodnie z zaleceniami archiwum prosimy opisywać płyty zgodnie z załącznikiem

Tematy prac dyplomowych

Propozycje tematów prac dyplomowych obrony  w roku akademickim  2020/21 - studia I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych obrony w roku akademickim  2020/21 - studia II stopnia

Architektura - procedura wyboru promotora
Architektura - deklaracja wyboru promotora
Architektura - wybór promotora praca mgr
 

Propozycje tematów prac dyplomowych w roku  2019 - studia I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych w roku  2019 - studia II stopnia

 

 

Wzór tematu pracy

Studia I stopnia (inżynierskie) - stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie) - niestacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) - stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) - niestacjonarne

Wzór recenzji pracy

Wzór oceny pracy