Praca dyplomowa

Praca dyplomowa - komplet dokumentów wymaganych przy składaniu pracy dyplomowej

Standard pracy inżynierskiej (należy wpisać temat pracy) - Budownictwo

Standard pracy dyplomowej - Architektura

- Obieg dokumentów związanych z praca dyplomową - Architektura

- Instrukcja

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Część rysunkowa

Standard pracy magisterskiej (należy wpisać temat pracy) - Budownictwo

System antyplagiatowy

Opis płyty - zgodnie z zaleceniami archiwum prosimy opisywać płyty zgodnie z załącznikiem

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Architektura i kierunku Budownictwo

Propozycje tematów prac dyplomowych obrony  w roku akademickim  2021/22 - studia I stopnia

Architektura - procedura wyboru promotora
Architektura - deklaracja wyboru promotora

Propozycje tematów prac dyplomowych obrony w roku akademickim  2021/22 - studia II stopnia

Architektura - procedura wyboru promotora
Architektura - deklaracja wyboru promotora

Propozycje tematów prac dyplomowych obrony  w roku akademickim  2020/21 - studia I stopnia

Propozycje tematów prac dyplomowych obrony w roku akademickim  2020/21 - studia II stopnia

 

Wzór tematu pracy

Studia I stopnia (inżynierskie) - stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie) - niestacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) - stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) - niestacjonarne

 

Dokumenty recenzji i oceny pracy dyplomowej

Wzór recenzji pracy dyplomowej

 - Wzór oceny pracy dyplomowej

Zarządzenie Rektora  w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.