Praktyki studenckie

Pełnomocnicy ds. praktyk

  • kierunek Budownictwo

-  dr inż. Jerzy Szerafin

- dr inż. Jacek Szulej

  • kierunek Architektura

- mgr inż. arch. Karol Krupa

Studenci w celu uzyskania zaliczenia powinni złożyć u Pełnomocnika ds. praktyk kopie następujących dokumentów:

- umowy,
- dzienniczka praktyk (zakres praktyki inżynierskiej lub przeddyplomowej)

Zasady ogólne

 

Zasady organizowania i zalicznia praktyk obowiązujące od roku 2020/2021

Regulamin praktyk PL

 

Zasady obowiązujące do roku akademickiego 2019/2020

- wzór umowy

- skierowanie na badania lekarskie

- skierowanie na praktykę

- deklaracja

- zaświadczenie o ubezpieczeniu

- dziennik praktyk zawodowych budownictwo I i II stopień wzórwersja do wydruku dwustronnego

- dziennik praktyk zawodowych budownictwo II stopień  wersja do wydruku dwustronnego

- dziennik praktyk zawodowych architektura I i II stopień  wersja do wydruku dwustronnego

- dziennik praktyk zawodowych architektura II stopień  wersja do wydruku dwustronnego

Cel praktyk