Praktyki studenckie

 Pełnomocnicy ds. praktyk

  • kierunek Budownictwo

-  dr inż. Jerzy Szerafin

- dr inż. Jacek Szulej

  • kierunek Architektura

- mgr inż. arch. Katarzyna Kielin

W celu uzyskania zaliczenia Praktyk studenckich powinni złożyć niezbędne dokumenty (umowa, deklaracja, xero z wypełnionej strony w Dzienniku Praktyk)  u Pełnomocników ds. Praktyk

 Zasady ogólne

Regulamin Praktyk PL

Wewnętrzny regulamin praktyk dla kierunku Budownictwo

Wewnętrzny regulamin praktyk dla kierunku Architektura

 Wzory druków

- wzór umowy

- skierowanie na badania lekarskie

- skierowanie na praktykę

- deklaracja

- zaświadczenie o ubezpieczeniu

- sprawozdanie

- dziennik praktyk zawodowych budownictwo I i II stopień wzórwersja do wydruku dwustronnego

- dziennik praktyk zawodowych budownictwo II stopień  wersja do wydruku dwustronnego

- dziennik praktyk zawodowych architektura I i II stopień  wersja do wydruku dwustronnego

- dziennik praktyk zawodowych architektura II stopień  wersja do wydruku dwustronnego

Cel praktyk