Program studiów

 

 

Program studiów (sylabusy) prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury w roku akademickim 2021/2022r.:

Architektura:

I stopień

II stopień

 

Budownictwo:

I stopień

II stopień

Program studiów (sylabusy) prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury w roku akademickim 2020/2021r.:

Architektura:

I stopień

II stopień

Program studiów (sylabusy) prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury w roku akademickim 2019/2020r.:

Architektura:

I stopień

II stopień

 

Budownictwo:

I stopień

II stopień

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne: