Program studiów - archiwalny

Program studiów (sylabusy) prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury w roku akademickim 2018/2019r.:

Architektura:

I stopień

II stopień

Budownictwo:

I stopień

II stopień

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 

 Architektura  - studia stacjonarne (dzienne) dla studentów którzy studiują terminowo i rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013.

Budownictwo - studia stacjonarne (dzienne) i studia niestacjonarne (zaoczne) dla studentów którzy studiują terminowo i rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013.

 Architektura  - studia stacjonarne (dzienne)

  • Dla studentów którzy studiują terminowo i rozpoczęli studia w roku  akad. 2012/2013 lub w roku akad. 2013/2014 plany studiów dostępne są w bibliotece na Wydziale Budownictwa i Architektury .
  •  Dla studentów którzy studiują terminowo i rozpoczęli studia w roku  akad. 2014/2015 plany studiów dostępne są w bibliotece na Wydziale Budownictwa i Architektury

Budownictwo - studia stacjonarne (dzienne) i studia niestacjonarne (zaoczne)

  • Dla studentów którzy studiują terminowo i rozpoczęli studia w roku  akad. 2012/2013 lub w roku akad. 2013/2014 plany studiów dostępne są w bibliotece na Wydziale Budownictwa i Architektury .
  •  Dla studentów którzy studiują terminowo i rozpoczęli studia w roku  akad. 2014/2015 plany studiów dostępne są w bibliotece na Wydziale Budownictwa i Architektury

Charakterystyka studiów