Studia wymienne i praktyki zagraniczne

Poniższe informacje dotyczą wydziałowych zasad kwalifikacji studentów do udziału w programach wymiany narodowej i międzynarodowej ( w tym Erasmus+).

Poniższy opis nie zawiera więc pełnych procedur postępowania - te znajdują się na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej

Kwalifikacja studentów do udziału w programach wymiany odbywa się na podstawie wydziałowych regulaminów:

Regulamin kwalifikacji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury na wyjazdy na studia w ramach programu FSS ERASMUS+ i ERASMUS+  jest tutaj .

Zarządzenie Rektora dotyczące trybu kierowania studentów na studia i praktyki na uczelniach zagranicznych znajduje się tutaj

Wydziałowe kryteria i zasady  kwalifikacji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury do udziału w programach praktyk zagranicznych są  TUTAJZ regulaminów wynika, jakie dokumenty należy dostarczyć koordynatorom wydziałowym. Między innymi są to dokumenty potwierdzające poziom znajomości języka wymaganego w uczelni zagranicznej lub miejscu praktyki, oraz oświadczenia będące załącznikami do powyższych regulaminów.

Koordynatorzy  przedstawią dokumenty odpowiedniej Komisji Kwalifikacyjnej. Skład komisji rekrutacyjnych podany jest tutaj. O decyzji Komisji student zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą e-mailową. Dokumenty przekazane przez Państwa koordynatorom, a niezbędne w dalszych procedurach prowadzonych przez Biuro Wymiany Międzynarodowej, zostaną przekazane przez koordynatorów bezpośrednio do Biura.


Terminy składania dokumentów aplikacyjnych u koordynatorów wydziałowych:

wyjazdy na studia :
- dodatkowa rekrutacja na wyjazd w semestrze letnim danego roku akademickiego (w miarę dostępności stypendiów) - do 31 października,
- wyjazdy na studia w kolejnym roku akademickim - do 31 marca.

wyjazdy na praktyki :
- do 31 października ,
- termin dodatkowy (w miarę dostępności stypendiów) do 31 marca .


UWAGA: praktyka musi zakończyć się i zostać rozliczona do 30 września!.


Koordynatorzy programu FSS ERASMUS+ i ERASMUS+

Wyjazdy na studia:

Budownictwo - dr inż. Magdalena Grudzińska, m.grudzinska@pollub.pl, tel. 81 538 4448, pok. 517 - Katedra Budownictwa Ogólnego


Architektura - mgr inż. arch. Piotr Gleń, p.glen@pollub.pl,tel.  pok. 330 (nowy budynek), Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Wyjazdy na praktyki:


Budownictwo i Architektura - dr inż. Agata Czarnigowska, a.czarnigowska@pollub.pl, tel. 81 538 4441,  pok. 521, Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych