Microsoft Imagine

Warunki użytkowania oprogramowania objętego licencją Microsoft Imagine

Instrukcja pobierania oprogramowania z systemu ELMS

Przejdź do strony logowania się do systemu ELMS

Formularz rejestracji w systemie ELMS

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, uczestnicząc w programie Microsoft Imagine firmy Microsoft, ma możliwość instalowania oprogramowania na komputerach będących na wyposażeniu Wydziału. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów WBiA PL.

Chcąc skorzystać z takiej możliwości używania oprogramowania osoba zainteresowana zobowiązuje się stosować do zasad określonych w Licencji Microsoft Imagine Subscription Agreement   jak również do wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie Microsoft Imagine.

Aby zarejestrować się w systemie ELMS ( elektronicznej dystrybucji oprogramowania) należy wypełnić formularz rejestracji, podpisać i przynieść do Administratora Microsoft Imagine na WBiA do pokoju 304 (w godz. 8-15). Podczas rejestracji należy okazać ważną ( na obecny rok akademicki ) legitymację studencką.

Administrator odpowiedzialny za obsługę programu Microsoft Imagine jest upoważniony do kontroli sposobu wykorzystania przez studenta oprogramowania udostępnionego w ramach programu Microsoft Dreamspark. W razie pytań lub wątpliwości, co do sposobu wykorzystania udostępnianego oprogramowania proszę o kontakt z Administratorem programu.

Instalując i używając udostępnionego w ramach programu Microsoft Imagine oprogramowania osoba je wykorzystująca przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie warunki, zasady i uregulowania, na jakich oprogramowanie zostało udostępnione uwzględniając Microsoft Imagine Subscription Agreement.