Aktualności

20 lutego 2019

06.03.2018 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Jabłońskiego

     Z A W I A D O M I E N I E           Zgodnie z § 7. 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (Dz.U. Nr 204., poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz...

15 lutego 2019

Aktywność naukowo - badawcza zespołu prof. Wojciecha Franusa została przedstawiona w audycji TVP3 „Login: NAUKA”

  Aktywność naukowo - badawcza zespołu prof. Wojciecha Franusa została przedstawiona w audycji  TVP3 „Login: NAUKA”       W programie zaprezentowano historie badań zeolitów syntetycznych prowadzonych w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury. Członkowie zespołu badawczego mieli okazje przedstawić aktualnie...

7 lutego 2019

12.02.2019 - EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY NA STUDIACH II STOPNIA

  EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY   NA STUDIACH II STOPNIA     na kierunku  Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)   odbędzie się 12.02.2019 (wtorek)   w godz. 1200-1500 , sala 301     

6 lutego 2019

15.02.2019 - EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY NA STUDIACH I STOPNIA

  OGŁOSZENIE       EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY NA STUDIACH I STOPNIA  na   kierunku: Architektura (studia stacjonarne) oraz kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się w dniu 15.02.2019 (piątek)   w godz. 1000-1300 , AII (Budownictwo)   A III (Architektura i Urbanistyka)  ...

21 stycznia 2019

sobota 26 I 10:00- 15:00 prezentacje projektów dyplomowych architektów z Politechniki Lubelskiej na wystawie startARCHITEKCI'18 w ramach eliminacji do konkursów.

  Oddział Lubelski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie       serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych       na sobotę 26 stycznia 2018 roku w godz. 10:00 -15:00   do sali kinowej na poziomie minus 1 Centrum...

21 stycznia 2019

30.01.2019 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

  Szanowni Państwo,       W dniu 30 stycznia 2019 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym:     Pan mgr inż. Krzysztof Nepelski przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt.: „Numeryczne modelowanie pracy...

2 stycznia 2019

09.01.2019 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

  Szanowni Państwo,       W dniu 09 stycznia 2019 r., o godzinie 10:15 w Auli II (WBiA) odbędzie się seminarium naukowe, na którym prelegenci przedstawią założenia i sposób rozwiązania problemu naukowego:     „Wpływ wybranych czynników i danych wejściowych na modelowanie hałasu drogowego” – Pan mgr...

19 grudnia 2018

Godziny dziekańskie - 21.12.2018

  Godziny dziekańskie       Prodziekani ds. Studenckich  dr  inż. Marek  Grabias  i dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski przychylając się do prośby  studentów  i w  dniu 21.12.2018 ustalają godziny dziekańskie od godziny 1200. 

13 grudnia 2018

Piątek 14 XII 18:00 wernisaż wystawy startARCHITEKCI’18

  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubleskiej, oraz Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej serdecznie zapraszają       na piątek 14 grudnia na godz. 18:00 do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na wernisaż wystawy startARCHITEKCI’18 prezentującej projekty dyplomowe obronione w 2018 roku na Wydziale...

26 listopada 2018

28-29.11.2018 - II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”

  W dniach 28-29 listopada 2018 r. w  Lublin na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbędzie się II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej   „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.   Organizatorami są: Polski Kongres Drogowy, Politechnika Lubelska – Katedra Dróg i Mostów, oraz Cement...