Aktualności

1 grudnia 2021

Miło na nam poinformować, że nasi studenci biorą udział w 4 edycji studenckich warsztatów drogowych.

  Wydarzenie to odbędzie w dniach 2-3 grudnia 2021 r. w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego.    Warsztaty w ramach Latającego Uniwersytetu Drogowego będą prowadzić pracownicy z: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska i Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz pracownicy...

30 listopada 2021

I miejsce dla Michała Wróbla w konkursie GDDKiA - "Innowacje w drogownictwie"

  Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury oraz członek zespołu badawczego MSAGroup mgr inż. Michał Wróbel został doceniony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jego praca magisterska pod tytułem „Wpływ modyfikatorów otrzymywanych z surowców ekologicznych na właściwości lepiszczy bitumicznych” zdobyła I miejsce w...

29 listopada 2021

01.12.2021 - Godziny Rektorskie

  UWAGA GODZINY REKTORSKIE!       Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. ucz wyraził zgodę na możliwość ustalenia godzin rektorskich dnia 1 grudnia 2021 r. (środa) w godzinach 8.00-10:00 pod warunkiem, że studenci ustalą z prowadzącymi termin, w którym będą mogli odrobić przepadające...

22 listopada 2021

Tytuł honorowego profesora Politechniki Lwowskiej dla dr hab. inz. Mykoli Bevza, prof. uczelni

  25 października 2021 r. na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej tytuł profesora honorowego otrzymał kierownik Katedry Architektury i Konserwacji Zabytków - dr hab. Mykola Bevz. Profesor Mykola Bevz od 10 lat jest również profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej.  ...

10 listopada 2021

19.11.2021- Pisemny Egzamin Dyplomowy - Architektura studia II stopnia

    EGZAMIN  DYPLOMOWY  PISEMNY     NA  STUDIACH  II  STOPNIA     ARCHITEKTURA      odbędzie się w dniu 19.11.2021 (piątek),  o godz. 1200,     w Auli III    w formie stacjonarnej.         Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą dokumentu...

5 listopada 2021

19.11.2021 - Pisemny egzamin dyplomowy

  EGZAMIN  DYPLOMOWY  PISEMNY    NA  STUDIACH  II  STOPNIA    STACJONARNYCH  / NIESTACJONARNYCH/   na kierunku:  Budownictwo     odbędzie się w dniu 19.11.2021 (piątek),  o godz. 1200,    w Auli 1.   w formie stacjonarnej.       Przypominamy o konieczności...

2 listopada 2021

12.11.2021 - dzień rektorski

  Szanowni Studenci   Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki  Lubelskiej, Pan Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. Uczelni, ustanowił:   dzień 12  listopada 2021 r.  DNIEM REKTORSKIM  dla studentów studiów stacjonarnych. 

20 października 2021

Zmiana terminu egzaminu dyplomowego dla II stopnia studiów

      W związku z decyzją Rektora Politechniki Lubelskiej o ustanowieniu 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Politechniki Lubelskiej (Komunikat Nr 4/2021 http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/10620), modyfikacji uległ harmonogram dyplomowania dla II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku budownictwo oraz architektura w roku...

15 października 2021

18.10.2021 - Nauczanie w formie mieszanej (hybrydowej)

  Szanowni Państwo,   W związku z narastającą liczbą zachorowań wirusem COVID – 19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym od poniedziałku - 18 października 2021 r. przechodzimy na nauczanie w formie mieszanej.     Zajęcia odbywające się w większych grupach studenckich - wykłady, ćwiczenia audytoryjne, zajęcia z języków obcych i...

30 września 2021

08.10.2021- Pisemny Egzamin Dyplomowy - Architektura studia II stopnia

  Egzamin dyplomowy   dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia  na kierunku Architektura       OGŁOSZENIE       EGZAMIN DYPLOMOWY PISEMNY   NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA       na kierunku: Architektura odbędzie się w formie stacjonarnej w...