Aktualności

3 marca 2021

Konkurs dla studentów firmy Budimex

  Konkurs firmy Budimex   Dziadek? Tata? A może mama? Kto był Twoją inspiracją? Dzięki komu dołączyłeś do branży budowlanej?  Studencie, opowiedz nam swoją historię i wygraj! #budujemynowehistorie  Napisz, od czego wszystko się zaczęło, skąd wziął się pomysł na taką ścieżkę kariery i kto Cię zainspirował.  Najlepsze zgłoszenia nagrodzimy...

26 lutego 2021

Konkurs prac dyplomowych obronionych w 2020 roku na kierunku Architektura

  Zgłoszenia do konkursów prac dyplomowych obronionych w 2020 roku na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej   Do poniedziałku 15.03.2021 r. na adres e-mail: można zgłaszać do udziału w konkursach prace dyplomowe obronione w 2020 roku na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury...

12 lutego 2021

19.02.2021 - Poprawkowy pisemny egzamin dyplomowy - Studia I stopnia

  OGŁOSZENIE       EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY PISEMNY NA STUDIACH I STOPNIA    na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się w dniu 19.02.2021 (piątek)   w godz. 1000-1300  w formie zdalnej   na platformie Microsoft Teams   Zakres tematyczny egzaminu nie zmieni się, natomiast zostaną...

4 lutego 2021

17.02.2021 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Kaweckiego

  RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT   POLITECHNIKI LUBELSKIEJ       zawiadamia,   że w dniu 17 lutego 2021 r., o godz. 1015, odbędzie się       publiczna obrona pracy doktorskiej   mgr. inż. Bartosza Kaweckiego   pt.: „Dobór parametrów modeli...

3 lutego 2021

16.02.2021 - Dedykowane szkolenie (webinarium) organizowane przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników Politechniki Lubelskiej

  Uczelniane Biuro Projektów zaprasza na dedykowane szkolenie (webinarium) organizowane przez Narodowe Centrum Nauki, w trakcie którego omówiona zostanie oferta konkursowa i tryb oceny wniosków w NCN.   Szkolenie dla pracowników Politechniki Lubelskiej (obszar nauk technicznych i ścisłych) odbędzie się 16 lutego 2021 r. g. 10:00-13:00 i...

20 stycznia 2021

Egzamin dyplomowy - studenci studiów I stopnia na kierunku Architektura

  OGŁOSZENIE       EGZAMIN DYPLOMOWY PISEMNY NA STUDIACH I STOPNIA   na kierunku: Architektura odbędzie się w dniu 02.02.2021 (wtorek)   o godz. 1600  w formie zdalnej na platformie MS Teams   Zakres tematyczny egzaminu nie zmieni się, natomiast zostaną w inny sposób sformułowane pytania egzaminacyjne...

18 stycznia 2021

Egzamin dyplomowy - studenci studiów I stopnia na kierunku Budownictwo

  OGŁOSZENIE       EGZAMIN DYPLOMOWY PISEMNY NA STUDIACH I STOPNIA    na kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się w dniu 02.02.2021 (wtorek)   w godz. 1600-1900  w formie zdalnej   na platformie Microsoft Teams   Zakres tematyczny egzaminu nie zmieni się, natomiast zostaną w inny...

23 grudnia 2020

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Prac Dyplomowych

  Szanowni Państwo,   Ze względu na stan epidemii uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Prac Dyplomowych na kierunku Budownictwo jest zaplanowana na drugą połowę stycznia.   Prosimy laureatów o cierpliwość i zrozumienie obecnej sytuacji.   Dziekan WBiA  Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin 

15 grudnia 2020

17.12.2020 - Latający Uniwersytet Drogowy - III warsztaty studenckie

  Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) to inicjatywa pracowników Politechniki Lubelskiej i Białostockiej. Ma być kuźnią inżynierów drogowców, świetnie przygotowanych do zawodu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. W trzeciej edycji dołączyli pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej i Rzeszowskiej.    Od 17 grudnia...

10 grudnia 2020

16.12.2020 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

  Szanowni Państwo,       W dniu 16 grudnia 2020 r., o godzinie 10:15 odbędzie się seminarium naukowe, na którym mgr inż. Maciej Hałucha przedstawi wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodu doktorskiego pt. „Wpływ wybranych czynników i danych wejściowych na modelowanie hałasu...