Aktualności

18 września 2020

Zarządzenie Nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie czasowej regulacji działalności Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

  Zarządzenie Nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie czasowej regulacji działalności Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

18 września 2020

Ogólne informacje dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

  1) Zajęcia dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Architektura oraz Budownictwo rozpoczynają się od 15.10.2020 r.   2) Pierwszy zjazd dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia oraz I i II roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo rozpocznie się w dniu 25.09.2020 r. Na tym zjeździe zajęcia...

7 września 2020

Grupa Badawcza MSAGroup uzyskała finansowanie w ramach programu HORYZONT 2020

  Grupa Badawcza pod kierownictwem profesora Wojciecha Franusa: http://msagroup.pollub.pl/ jest Partnerem Konsorcjum Projektowego 101007733 — CELISE które uzyskało finasowanie dla projektu pt. "Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas" Projekt będzie realizowany w ramach programu HORYZONT 2020...

10 lipca 2020

Rekrutacja uzupełniająca na staże dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury

      Rekrutacja uzupełniająca na staże   Rekrutacja uzupełniająca na staże w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

6 lipca 2020

09.07.2020 - wybory uzupełniające do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury

  Uczelniana Komisja Wyborcza    informuje,     że wybory uzupełniające do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w grupie adiunktów odbędą się dnia 9 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Auli III w budynku WBiA 

1 lipca 2020

Sobota 4 lipca 12:00 wręczenie nagród i rozmowa o projektach dyplomowych z wystawy startARCHITEKCI’19

      W sobotę 4 lipca o godz. 12:00 przed wejściem do budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 odbędzie się wręczenie dyplomów i nagród książkowych wszystkim finalistom konkursów projektów dyplomowych zorganizowanych podczas wystawy startARCHITEKCI'19.   Zaraz potem...

29 czerwca 2020

Komunikat Nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej WBIA

      Komunikat Nr 8    Wydziałowej Komisji Wyborczej   Wydział Budownictwa i Architektury       Wydziałowa Komisja Wyborcza, zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej oraz przyjętym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą harmonogramem czynności wyborczych na kadencję 2020-2024 informuje, że w związku z...

24 czerwca 2020

Obowiązujący harmonogram wyborów do organów kolegialnych, na Dziekana i do Rady Wydziału na WBIA PL

  Obowiązujący harmonogram wyborów do organów kolegialnych, na Dziekana i do Rady Wydziału na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej:     4 czerwca 2020r. (czwartek), godz. 1000, sala 101 (sala Rady Wydziału)  - posiedzenie Rady Wydziału i wybory kandydata na Dziekana Wydziału,    17 czerwca 2020r, (środa), godz....

22 czerwca 2020

01.07.2020 – Seminarium wydziałowe połączone z posiedzeniem Komisji ds. przewodów doktorskich

      Szanowni Państwo,       W dniu 01 lipca 2020 r., o godzinie 10:15 odbędzie się seminarium naukowe, na którym dwaj prelegenci przedstawią wyniki przeprowadzonych badań i rozwiązanie problemu naukowego w ramach realizacji przewodów doktorskich:   ·       Mgr inż. Bartosz...

17 czerwca 2020

Dziekanat - Godziny obsługi studentów

  GODZINY OBSŁUGI DLA STUDENTÓW   ODBYWAJĄ SIĘ TELEFONICZNIE LUB PRZEZ E-MAIL   800 - 1400    W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO    STAWIENIA SIĘ W DZIEKANACIE    TERMIN I GODZINĘ WIZYTY NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE LUB PRZEZ E-MAIL       1 rok Budownictwo stacjonarne I stopnia...